Та ха 38-51, Свещеният Коран (Джуз'-16, страница-314)

Та ха: 20/Та ха-38, 20/Та ха-39, 20/Та ха-40, 20/Та ха-41, 20/Та ха-42, 20/Та ха-43, 20/Та ха-44, 20/Та ха-45, 20/Та ха-46, 20/Та ха-47, 20/Та ха-48, 20/Та ха-49, 20/Та ха-50, 20/Та ха-51, Свещеният Коран, Джуз'-16, страница-314, Та ха 38-51
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 20/Та ха-38
20/Та ха-38: Бяхме разкрили на майка ти каквото трябва.
Слушайте Коран: 20/Та ха-39
20/Та ха-39: (Бяхме й разкрили да го положи в сандък и да го пусне в морето (в река Нил), за да го изхвърли водата на брега и да го вземе един враг на Мен и на него. И те обгърнах с любов от Мен, за да бъдеш отгледан пред очите Ми.”
Слушайте Коран: 20/Та ха-40
20/Та ха-40: А сестра ти (те следеше). (Когато те приеха в двореца) отиде (там) и каза: “Да ви посоча ли някой, който да се грижи за него?” Така те върнахме на майка ти, за да се радват нейните очи и да не скърби. А ти бе убил човек, а Ние те спасихме от печал. И те подложихме на изпитания. И прекара ти години сред жителите на Медйан. После ти дойде по предопределение, о, Муса (Мойсей).
Слушайте Коран: 20/Та ха-41
20/Та ха-41: И те избрах Аз за Себе Си (като пророк).
Слушайте Коран: 20/Та ха-42
20/Та ха-42: Идете ти и брат ти с Моите знамения (чудеса), и не преставайте да Ме споменавате!
Слушайте Коран: 20/Та ха-43
20/Та ха-43: Идете двамата при Фараона! Наистина той престъпи.
Слушайте Коран: 20/Та ха-44
20/Та ха-44: Toгава му кажете благи слова, надявайки се да се опомни или да изпита вълнение!”
Слушайте Коран: 20/Та ха-45
20/Та ха-45: (Двамата) казаха: “Господи, ние наистина се страхуваме той да не ни отговори със злина или да не престъпи.”
Слушайте Коран: 20/Та ха-46
20/Та ха-46: Каза (Аллах): “Не се страхувайте и двамата! Аз несъмнено съм с вас. Чувам и виждам.
Слушайте Коран: 20/Та ха-47
20/Та ха-47: Тогава двамата отидете при него и му кажете така: “Ние сме пратеници на твоя Господ. Изпрати с нас синовете на Израил и не ги измъчвай повече! Донесохме ти знамение от твоя Господ. Мир за онези, които следват напътствието на Аллах!
Слушайте Коран: 20/Та ха-48
20/Та ха-48: И ни бе разкрито, че има мъчение за отричащите и отврърналите се.”
Слушайте Коран: 20/Та ха-49
20/Та ха-49: Отговори (Фараонът): “А кой е вашият Господ, о, Муса (Мойсей)?”
Слушайте Коран: 20/Та ха-50
20/Та ха-50: Каза (Муса) (Мойсей): “Нашият Господ е даващият на всяко нещо облика, а после напътващият го към Себе Си.”
Слушайте Коран: 20/Та ха-51
20/Та ха-51: Отговори (Фараонът) : “А какво е положението на предишните поколения?”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: