Та ха 88-98, Свещеният Коран (Джуз'-16, страница-318)

Та ха: 20/Та ха-88, 20/Та ха-89, 20/Та ха-90, 20/Та ха-91, 20/Та ха-92, 20/Та ха-93, 20/Та ха-94, 20/Та ха-95, 20/Та ха-96, 20/Та ха-97, 20/Та ха-98, Свещеният Коран, Джуз'-16, страница-318, Та ха 88-98
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 20/Та ха-88
20/Та ха-88: И направи той от това телец за тях, който мучеше. И рекоха (Самири и поддръжниците му): “Това е вашият бог и богът на Муса (Мойсей), ала той забрави.”
Слушайте Коран: 20/Та ха-89
20/Та ха-89: Нима не виждат, че не им отвръща със слово и нито им вреди, нито им е от полза?
Слушайте Коран: 20/Та ха-90
20/Та ха-90: А Харун (Арон) преди това им каза: “О, народе мой, това е само за ваше изпитание. Всемилостивият е наистина вашият Господ. Последвайте ме и се подчинете на моята повеля!”
Слушайте Коран: 20/Та ха-91
20/Та ха-91: Рекоха (те): “Не ще престанем да почитаме това, докато не се завърне Муса (Мойсей) при нас.”
Слушайте Коран: 20/Та ха-92
20/Та ха-92: Рече (Муса) (Мойсей): “О, Харун (Арон), като ги видя, че се заблуждават, какво ти попречи (да ги предупредиш),
Слушайте Коран: 20/Та ха-93
20/Та ха-93: Защо не ме последва? Нима се възпротиви на моята заповед?”
Слушайте Коран: 20/Та ха-94
20/Та ха-94: Рече (Харун) (Арон): “О, сине на майка ми, не ме дърпай нито за брадата, нито за косата! Страхувах се да не речеш: “Ти разедини синовете на Израил и не удържа на моята дума (не изпълни моята заповед).”
Слушайте Коран: 20/Та ха-95
20/Та ха-95: Рече: “О, Самири, тогава какво ти бе намерението (какво им каза)?”
Слушайте Коран: 20/Та ха-96
20/Та ха-96: Рече (Самири): “Аз видях това, което другите не видяха. Взех една шепа (пръст) от следата на Пратеника (Джибрил) и я метнах (в стопения метал). Така (това) се видя красиво на душата ми (на мен).”
Слушайте Коран: 20/Та ха-97
20/Та ха-97: Рече (Муса) (Мойсей): “Иди вече! През целия си живот ще казваш: “Не ме докосвайте!” И за теб непременно следва обещаното (мъчение), от което не можеш да избягаш. И погледни към твоя бог, комуто прославяш усърдно! Непременно ще го изгорим, после ще разпръснем прахта му изцяло в морето.”
Слушайте Коран: 20/Та ха-98
20/Та ха-98: Вашият Бог е Аллах и няма друг Бог, освен Него. Той всяко нещо обхваща със знанието Си.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: