Та ха 52-64, Свещеният Коран (Джуз'-16, страница-315)

Та ха: 20/Та ха-52, 20/Та ха-53, 20/Та ха-54, 20/Та ха-55, 20/Та ха-56, 20/Та ха-57, 20/Та ха-58, 20/Та ха-59, 20/Та ха-60, 20/Та ха-61, 20/Та ха-62, 20/Та ха-63, 20/Та ха-64, Свещеният Коран, Джуз'-16, страница-315, Та ха 52-64
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 20/Та ха-52
20/Та ха-52: Каза (Муса) (Мойсей): “Знанието за това е в Книгата (Книгата майка) при моя Господ. И моят Господ нито пропуска, нито забравя.”
Слушайте Коран: 20/Та ха-53
20/Та ха-53: Той е, Който стори земята като постеля за вас и насложи пътища за вас, и изсипа вода от небето, а после ­чрез нея извади чифтове от различни растения.
Слушайте Коран: 20/Та ха-54
20/Та ха-54: Яжте и пасете добитъка си! И в това наистина има знамения (доводи) за разумните хора.
Слушайте Коран: 20/Та ха-55
20/Та ха-55: От нея ви сътворихме и в нея ще ви върнем, а от там ще ви извадим още веднъж.
Слушайте Коран: 20/Та ха-56
20/Та ха-56: И наистина му показахме всичките Наши знамения (чудеса), ала въпреки това той ги взе за лъжа и се възпротиви.
Слушайте Коран: 20/Та ха-57
20/Та ха-57: И каза : “Нима ти дойде при нас, за да ни прогониш от нашата земя с магията си, о, Муса (Мойсей)?
Слушайте Коран: 20/Та ха-58
20/Та ха-58: Тогава и ние ще ти доведем магия, подобна на твоята. И така определи среща на справедливо място, между нас и теб, която нито ние ще нарушим, нито ти ­!”
Слушайте Коран: 20/Та ха-59
20/Та ха-59: Каза (Муса) (Мойсей): “Срещата ни с вас нека бъде в деня за разкрасяване (в празничен ден) и да бъде сутринта, когато хората се събират!”
Слушайте Коран: 20/Та ха-60
20/Та ха-60: И така Фараонът се оттегли, а после се върна обратно, като събра след себе си лукавите.
Слушайте Коран: 20/Та ха-61
20/Та ха-61: Муса (Мойсей) им каза така: “Горко ви! Не измисляйте лъжа за Аллах, та да не ви погуби с мъчение, измислящият лъжа непременно пропада.”
Слушайте Коран: 20/Та ха-62
20/Та ха-62: И поговориха помежду си за своите дела (хитрини), и скришом си пошепнаха.
Слушайте Коран: 20/Та ха-63
20/Та ха-63: Казаха: “Тези двамата наистина са магьосници, искат да ви прогонят с магията си от вашата земя и да ви отклонят от най-правия ви път (от вашата вяра, религия).”
Слушайте Коран: 20/Та ха-64
20/Та ха-64: (Фараонът каза така) : „Вече подгответе своите хитрини (магии), после елате в редици и тогава ще сполучи онзи, който превъзхожда.”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: