Свещеният Коран (Джуз'-16, страница-312), Мариам 96-98, Та ха 1-12

Мариам: 19/Мариам-96, 19/Мариам-97, 19/Мариам-98, Та ха: 20/Та ха-1, 20/Та ха-2, 20/Та ха-3, 20/Та ха-4, 20/Та ха-5, 20/Та ха-6, 20/Та ха-7, 20/Та ха-8, 20/Та ха-9, 20/Та ха-10, 20/Та ха-11, 20/Та ха-12, Свещеният Коран, Джуз'-16, страница-312, Мариам 96-98, Та ха 1-12
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 19/Мариам-96
19/Мариам-96: На онези, които вярват и вършат праведни дела (изчистващи пороците от душата), Всемилостивия ще отреди любов.
Слушайте Коран: 19/Мариам-97
19/Мариам-97: Улеснихме го (Корана) на твоя език, за да благовестваш с него богобоязливите (боящите се да не изгубят милостта на Аллах) и да предупредиш с него непокорните люде.
Слушайте Коран: 19/Мариам-98
19/Мариам-98: Ve onlardan önce nice nesiller helâk ettik. Onlardan birini görüyor musun? Veya onların ufacık bir sesini duyuyor musun? И колко поколения преди тях погубихме! Можеш ли да видиш или да чуеш едно от тях дори?

Та ха

Слушайте Коран: 20/Та ха-1
20/Та ха-1: Та. Ха.
Слушайте Коран: 20/Та ха-2
20/Та ха-2: Не ти низпослахме Корана, за да бъде страдание (тежест) за теб.
Слушайте Коран: 20/Та ха-3
20/Та ха-3: А за да бъде напомняне (поука) за притежателите на хушу (вълнение, трепет към Аллах).
Слушайте Коран: 20/Та ха-4
20/Та ха-4: И е низпослан от Сътворилия земята и високите небеса.
Слушайте Коран: 20/Та ха-5
20/Та ха-5: Всемилостивият се въздигна на Трона.
Слушайте Коран: 20/Та ха-6
20/Та ха-6: Той е притежателят на всичко що е на небесата и на земята, и на всичко между тях, и на всичко под мократа пръст.
Слушайте Коран: 20/Та ха-7
20/Та ха-7: И ти, дали ще говориш на глас или не, ­ Той знае и тайното, и по-тайното.
Слушайте Коран: 20/Та ха-8
20/Та ха-8: Той е Аллах, няма друг Бог, освен Него. Негови са най-прекрасните имена.
Слушайте Коран: 20/Та ха-9
20/Та ха-9: Чу ли разказа за Муса (Мойсей)?
Слушайте Коран: 20/Та ха-10
20/Та ха-10: Когато видя един огън, рече така на семейството си: “Почакайте ме! Аз наистина видях огън. Може да ви донеса от там искра (светлина) или ще намеря при огъня (при светлината) напътствие към Него.”
Слушайте Коран: 20/Та ха-11
20/Та ха-11: И така, когато стигна там (до огъня (светлината)), бе призован: “О, Муса (Мойсей),
Слушайте Коран: 20/Та ха-12
20/Та ха-12: Аз съм твоят Господ. Свали сега обущата си, несъмнено ти си в свещената долина Тува.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: