ал-Хашр, Сура Изселването (Коран: Сура 59-ал-Хашр)

59/ал-Хашр-1: Сeббeхa лилляхи ма фис сeмауати уe ма фил aрд(aрдъ), уe хууeл aзизул хaким(хaкиму)., 59/ал-Хашр-2: Хууеллези ахреджеллезине кеферу мин ехлил китаби мин диярихим ли еууелил хашр(хашри), ма заненум ен яхруджу уе занну еннехум маниатухум хусунухум миналлахи фе етахунуллаху мин хайсу лем яхтесибу уе казефе фи кулюбихимур ру'бе юхрибуне буйетехум би ейдихим уе еъдил му'минине фа'табиру ъа улил ебсар(ебсари)., 59/ал-Хашр-3: Уe лeу ля eн кeтeбaллаху aлeйхимул джeлаe лe aззeбeхум фид дуня, уe лeхум фил ахърeти aзабун нар(нари).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Хашр, Сура Изселването (Коран: Сура 59-ал-Хашр)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 59/ал-Хашр-1
59/ал-Хашр-1: Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах. Той е Всемогъщия, Премъдрия.
Слушайте Коран: 59/ал-Хашр-2
59/ал-Хашр-2: Той е, Който за пръв път изведе от домовете им и изпрати на изгнание неверниците измежду хората на Писанието. Вие не мислехте, че те ще излязат (от царствата си) и те мислеха, че крепостите им ще ги защитят от Аллах (от онова, което ще дойде от Него). Но повелята на Аллах дойде при тях оттам, откъдето не очакваха, и всели в сърцата им страх, та разрушиха своите домове със собствените си ръце и с ръцете на вярващите. Поучете се вече, о, зрящи хора!
Слушайте Коран: 59/ал-Хашр-3
59/ал-Хашр-3: И ако Аллах не им бе предписал (общо) изгнание, щеше да ги мъчи в земния живот. За тях е и мъчението на Огъня в отвъдния свят.
Слушайте Коран: 59/ал-Хашр-4
59/ал-Хашр-4: Това е, защото се противяха на Аллах и на Неговия Пратеник. А който се противи на Аллах, тогава несъмнено Аллах е строг в наказанието.
Слушайте Коран: 59/ал-Хашр-5
59/ал-Хашр-5: Фурмите, които отсичате идругите, които оставяте изправени върху корените, всичко това става с позволението на Аллах и е за да бъдат нечестивците (отвърналите се) опозорени.
Слушайте Коран: 59/ал-Хашр-6
59/ал-Хашр-6: За онова (от техните имоти), което Аллах дари на Своя Пратеник (придобитото без война), вие не препускахте нито на коне, нито на камили (не воювахте). Аллах дава власт на Своите пратеници над когото пожелае. Аллах за всяко нещо има сила.
Слушайте Коран: 59/ал-Хашр-7
59/ал-Хашр-7: Онова, което Аллах дари на Своя Пратеник от (имотите на) жителите на онова селище (придобитото без война), принадлежи на Аллах и на Пратеника Му, и на близките му, и на сираците, и нуждаещите се, и на пътниците. Това е, за да не бъде (богатство) в обръщение сред заможните измежду вас. И каквото Пратеника ви даде, вземете го! А каквото ви забрани, оставете го! И бъдете притежатели на таква към Аллах (бойте се да не изгубите милостта Му)! Аллах наистина е строг в наказанието.
Слушайте Коран: 59/ал-Хашр-8
59/ал-Хашр-8: (Дарът) е за преселилите се бедняци, които бяха прогонени от домовете и имотите си. Те търсят благодат и благоволение от Аллах и помагат на Аллах и на Неговия Пратеник. Именно те са верните.
Слушайте Коран: 59/ал-Хашр-9
59/ал-Хашр-9: Онези, които преди тях бяха приели (Медина) като дом и вярата беше направила място в сърцата им, обичат онези, които се преселват при тях. И не усещат в сърцата си завист за онова, което им се дарява, дори и те самите да са в нужда; дават им предимство, държат ги над своите нужди. Онези, които се опазят от скъперничеството на душите си, те са сполучилите.
Слушайте Коран: 59/ал-Хашр-10
59/ал-Хашр-10: И онези, които идват след тях, казват: “Господи наш, опрости нас и братята ни, които ни изпревариха във вярата, и не оставяй в сърцата ни омраза към онези, които повярваха. Господи наш, Ти наистина си Състрадателния, Милосърдния”.
Слушайте Коран: 59/ал-Хашр-11
59/ал-Хашр-11: Не виждаш ли лицемерите? На своите братя неверници сред хората на Писанието казват: “Ако бъдете прогонени (от жилищата си), ще излезем заедно с вас и не ще се подчиним заради вас никога на никого, и ако бъдете нападнати, ще ви подкрепим.” И Аллах е свидетел, че наистина те са лъжци.
Слушайте Коран: 59/ал-Хашр-12
59/ал-Хашр-12: И ако бъдат наистина прогонени (от къщите си), те не ще излязат заедно с тях и ако бъдат нападнати, не ще ги подкрепят. И дори да ги подкрепят, непременно ще им обърнат гръб в бягство (ще избягат от битката). После не ще им се помогне.
Слушайте Коран: 59/ал-Хашр-13
59/ал-Хашр-13: В сърцата си имат по-голям страх към вас, отколкото към Аллах. Това е, защото са народ, който не разбира.
Слушайте Коран: 59/ал-Хашр-14
59/ал-Хашр-14: И не ще се сражават с вас вкупом, освен ако не са в укрепени селища или зад стени. Враждебността помежду им е силна. Ти ги смяташ за обединени, ала в сърцата си те са разединени. Това е, защото те са хора, които не проумяват.
Слушайте Коран: 59/ал-Хашр-15
59/ал-Хашр-15: (Тяхното положение) е подобно на онези, които неотдавна преди тях вкусиха пагубността на делата си. За тях има болезнено мъчение.
Слушайте Коран: 59/ал-Хашр-16
59/ал-Хашр-16: (Обещанията на лицемерите към вас) са същите като обещанията на сатаната , който каза на човека: “Отхвърли вярата!” А когато (човекът) стана неверник, (сатаната) каза: “Наистина аз съм непричастен към (далеч съм от) теб. Разбира се, че аз се страхувам от Аллах, Господа на световете.”
Слушайте Коран: 59/ал-Хашр-17
59/ал-Хашр-17: Последствието и за двете страни (за лицемерните и за сатаната) бе да пребивават вечно в Огъня. Такова е възмездието за угнетителите.
Слушайте Коран: 59/ал-Хашр-18
59/ал-Хашр-18: О, вярващи (желаещи преди смъртта да достигнат Аллах), станете притежатели на таква към Аллах! И всяка душа да види какво е приготвила за утре! И станете притежатели на таква към Аллах! Сведущ е Аллах за вашите дела.
Слушайте Коран: 59/ал-Хашр-19
59/ал-Хашр-19: И не бъдете като онези, които забравиха Аллах. Той ги накара да забравят себе си (душите си)! Именно те са нечестивците.
Слушайте Коран: 59/ал-Хашр-20
59/ал-Хашр-20: Не са равни обитателите на Огъня и обитателите на Рая. Обитателите на Рая са спасените.
Слушайте Коран: 59/ал-Хашр-21
59/ал-Хашр-21: И ако бяхме низпослали този Коран върху планина, щеше да я видиш смирена, разцепена на парчета от страх пред Аллах. Тези примери ги даваме за хората, за да размислят.
Слушайте Коран: 59/ал-Хашр-22
59/ал-Хашр-22: Той е Аллах, няма друг Бог освен Него. Знае Той и неведомото, и явното. Той е Всемилостивия, Милосърдния.
Слушайте Коран: 59/ал-Хашр-23
59/ал-Хашр-23: Той е Аллах, няма друг Бог освен Него. Той е Владетеля, Пресветия, Съвършения, Утвърждаващия, Наблюдаващия, Всемогъщия, Подчиняващия, Превъзходния! Пречист е Аллах от онова, с което Го съдружават!
Слушайте Коран: 59/ал-Хашр-24
59/ал-Хашр-24: Аллах е Сътворителя, Изкусния (създаващия от нищото), Ваятеля (даващ форма)! Негови са най-прекрасните имена. Прославя (споменава) Го всичко на небесата и на земята. Той е Всемогъщия, Премъдрия (притежателя на присъдата и мъдростта).
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: