Худ 6-12, Свещеният Коран (Джуз'-12, страница-222)

Худ: 11/Худ-6, 11/Худ-7, 11/Худ-8, 11/Худ-9, 11/Худ-10, 11/Худ-11, 11/Худ-12, Свещеният Коран, Джуз'-12, страница-222, Худ 6-12
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 11/Худ-6
11/Худ-6: И Аллах дава (на Аллах принадлежи) препитанието на всяко едно живо същество по земята. И Той знае неговото постоянно и временно убежище. Всичко е в ясната книга.
Слушайте Коран: 11/Худ-7
11/Худ-7: И за да ви изпита кой от вас е по-добър по деяние, Той сътвори небесата и земята за шест дни, а Неговият Престол бе върху водата. И ако кажеш: “Ще бъдете възкресени след смъртта.”, онези, които не вярват (отричат) непременно (така) ще рекат: “Това е само явна магия.”
Слушайте Коран: 11/Худ-8
11/Худ-8: А ако забавим за тях (отклоним от тях) мъчението за определено време, непременно ще рекат: “Какво го задържа (забавя)?” В деня, в който ги сполети мъчението, то наистина не ще бъде отклонено от тях и ще ги обгърне онова, на което са се присмивали.
Слушайте Коран: 11/Худ-9
11/Худ-9: И ако дадем на човека да вкуси милост от Нас, а после му я отнемем, той става отчаян неблагодарник (неверник).
Слушайте Коран: 11/Худ-10
11/Худ-10: И ако му дадем да вкуси благодат след немотия, която го е засегнала, казва: “Отидоха си злините от мен.” Несъмнено той е безсрамен самохвалко.
Слушайте Коран: 11/Худ-11
11/Худ-11: Освен онези, които са търпеливи и вършат праведни дела (изчистват душевните си пороци). За тях има опрощение (греховете им се превръщат в добрини) и голяма награда (дар).
Слушайте Коран: 11/Худ-12
11/Худ-12: Заради думите им: “Защо не му бе спуснато съкровище или не дойде заедно с него ангел?” ще ти се свива сърцето и може би ти ще изоставиш част от онова, което ти е разкрито. Ти си само един пратеник (предупредител), Аллах се разпорежда с всяко нещо.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: