Юсуф 5-14, Свещеният Коран (Джуз'-12, страница-236)

Юсуф: 12/Юсуф-5, 12/Юсуф-6, 12/Юсуф-7, 12/Юсуф-8, 12/Юсуф-9, 12/Юсуф-10, 12/Юсуф-11, 12/Юсуф-12, 12/Юсуф-13, 12/Юсуф-14, Свещеният Коран, Джуз'-12, страница-236, Юсуф 5-14
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 12/Юсуф-5
12/Юсуф-5: Рече (баща му): “О, сине мой, не разказвай своето видение на братята си, за да не замислят (като им разкажеш) срещу теб коварство! Сатаната е явен враг за човека.
Слушайте Коран: 12/Юсуф-6
12/Юсуф-6: Така ще те избере твоят Господ и ще те научи да тълкуваш сънищата, и ще изпълни Своята благодат към теб, и към рода на Якуб, както я изпълни и към предците ти ­ Ибрахим и Исхак. Твоят Господ е Всезнаещ, Премъдър.”
Слушайте Коран: 12/Юсуф-7
12/Юсуф-7: В Юсуф и неговите братя има знамения (поука) за питащите.
Слушайте Коран: 12/Юсуф-8
12/Юсуф-8: Когато казаха: “Наистина Юсуф и брат му са по-любими от нас за баща ни, а ние сме една група.Наистина баща ни е в явна заблуда.
Слушайте Коран: 12/Юсуф-9
12/Юсуф-9: Убийте Юсуф (Йосиф) или го захвърлете някъде, та да ви обърне и на вас внимание баща ви (любовта на баща ви да остане за вас)! И ще станете след това праведни хора.”
Слушайте Коран: 12/Юсуф-10
12/Юсуф-10: Един от тях рече: “Не убивайте Юсуф, а го хвърлете на дъното на кладенец, ако ще вършите нещо! Ще го намери някой керван.”
Слушайте Коран: 12/Юсуф-11
12/Юсуф-11: Рекоха: “О, татко наш, защо не ни повериш (нямаш ни доверие за) Юсуф? Ние сме добронамерени към него.
Слушайте Коран: 12/Юсуф-12
12/Юсуф-12: Изпрати го с нас утре да се понаслаждава и забавлява! Непременно ще го пазим.”
Слушайте Коран: 12/Юсуф-13
12/Юсуф-13: Рече (бащата): “Наистина ще ме опечали, ако го отведете и се плаша да не го изяде вълкът, когато сте нехайни към него.”
Слушайте Коран: 12/Юсуф-14
12/Юсуф-14: Рекоха: “Как един вълк ще го изяде, като сме такава силна група, то тогава и ние ще сме от губещите.”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: