YÛSUF 5-14, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-12, Sayfa-236)

YÛSUF: 12/YÛSUF-5, 12/YÛSUF-6, 12/YÛSUF-7, 12/YÛSUF-8, 12/YÛSUF-9, 12/YÛSUF-10, 12/YÛSUF-11, 12/YÛSUF-12, 12/YÛSUF-13, 12/YÛSUF-14, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-12, Sayfa-236, YÛSUF 5-14
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-5
12/YÛSUF-5: (Babası) şöyle dedi: “Ey oğulcuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma! O zaman (anlattığın taktirde) sana tuzak kurarlar. Muhakkak ki; şeytan, insana apaçık düşmandır.”
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-6
12/YÛSUF-6: Ve işte böylece, Rabbin seni seçecek ve sözlerin (olayların) tevîlini (yorumunu) sana öğretecek. Sana ve Yakûb (a.s)’ın ailesine de, (tıpkı) daha önce ataların İbrâhîm (a.s) ve İshak (a.s)’a (ni’metini) tamamladığı gibi, ni’metini tamamlayacak. Muhakkak ki senin Rabbin, Alîmdir (en iyi bilendir), Hakîmdir (hüküm veren hikmet sahibidir).
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-7
12/YÛSUF-7: Andolsun ki; Yusuf ve kardeşlerinde, soranlar için âyetler (dersler) vardır.
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-8
12/YÛSUF-8: “Yusuf ve kardeşi, babamıza gerçekten bizden daha sevgili.” demişlerdi. “Ve biz bir grubuz. Muhakkak ki; babamız, gerçekten açık bir yanılgı içinde.”
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-9
12/YÛSUF-9: Yusuf’u öldürün veya onu bir yere atın. Babanızın yüzü, size dost olsun (babanızın sevgisi size kalsın). Ve ondan sonra salihler topluluğu olun.
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-10
12/YÛSUF-10: İçlerinden bir sözcü şöyle dedi: “Yusuf’u öldürmeyin. Bir şey yapacaksanız onu, kuyunun dibine atın. Bir yolcu kafilesi, onu bulur.”
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-11
12/YÛSUF-11: “Ey babamız! Sana ne oldu? Yusuf (konusunda) bize emniyet etmiyorsun (güvenmiyorsun). Ve muhakkak ki; biz, onun iyiliğini isteyenleriz.” dediler.
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-12
12/YÛSUF-12: Yarın onu bizimle gönder. Bol bol yesin ve oynasın. Ve muhakkak ki; biz, onu gerçekten muhafaza edenleriz (koruyanlarız).
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-13
12/YÛSUF-13: (Babası) şöyle dedi: “Onunla gitmeniz muhakkak ki; gerçekten beni mahzun eder. Ve ben, siz ondan gâfilken, onu bir kurdun yemesinden korkarım.”
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-14
12/YÛSUF-14: “Ve biz gerçekten kuvvetli bir topluluk iken, eğer onu bir kurt yerse, o zaman biz mutlaka hüsrana düşen kimseler oluruz.” dediler.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: