YÛSUF 15-22, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-12, Sayfa-237)

YÛSUF: 12/YÛSUF-15, 12/YÛSUF-16, 12/YÛSUF-17, 12/YÛSUF-18, 12/YÛSUF-19, 12/YÛSUF-20, 12/YÛSUF-21, 12/YÛSUF-22, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-12, Sayfa-237, YÛSUF 15-22
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-15
12/YÛSUF-15: Böylece hep beraber, onu kuyunun dibine atmak için götürdükleri zaman Biz, ona (Yusuf’a): “Onlar, farkında değillerken onlara bu yaptıklarını anlatacağını…” vahyettik.
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-16
12/YÛSUF-16: Ve babalarına yatsı vakti ağlayarak geldiler.
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-17
12/YÛSUF-17: “Ey babamız! Biz, yarış yapmak için gittik ve Yusuf’u eşyamızın yanına bıraktık. O zaman (o esnada) onu kurt yedi. Biz doğru söylesek bile, sen bize inanacak değilsin.” dediler.
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-18
12/YÛSUF-18: Ve üzerinde yalancı kan bulunan gömleğini getirdiler. (Babası şöyle) dedi: “Hayır. Sizi, nefsiniz bir işe sevketti. Artık bundan sonrası (benim yapmam gereken şey) güzel (bir) sabırdır. Sizin anlattığınız şeye karşı istiane (yardım) istenecek olan (sadece) Allah’tır.”
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-19
12/YÛSUF-19: Ve bir yolcu kafilesi (kervan) geldi. Sonra da sucularını (kuyuya) gönderdiler. Böylece kovasını sarkıttı. “Müjde! Bu bir (erkek) çocuk.” dedi. Onu ticaret malı olarak sakladılar. Ve Allah, yaptıklarını (yapmakta olduklarını) en iyi bilendir.
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-20
12/YÛSUF-20: Ve onu (Yusuf’u), az bir fiyatla, birkaç dirheme sattılar. Çünkü; ona karşı zahidlerden idiler.
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-21
12/YÛSUF-21: Mısır’da onu satın alan kişi, hanımına şöyle dedi: “Onun yerleşeceği yeri, özenle hazırla (ona karşı kerim ol). Belki bize faydası olur veya (belki de) onu evlât ediniriz.” Ve işte böylece ona hadîslerin (olayların, sözlerin) tevîlini (yorumunu) öğretelim diye Yusuf’u yeryüzünde yerleştirdik. Ve Allah, emrinde gâlip olandır. Ve lâkin insanların çoğu bilmezler.
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-22
12/YÛSUF-22: Ve en kuvvetli çağına ulaştığı (bulûğa erdiği) zaman ona hüküm (hikmet) ve ilim verdik. Muhsinleri işte böyle mükâfatlandırırız.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: