HÛD 98-108, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-12, Sayfa-233)

HÛD: 11/HÛD-98, 11/HÛD-99, 11/HÛD-100, 11/HÛD-101, 11/HÛD-102, 11/HÛD-103, 11/HÛD-104, 11/HÛD-105, 11/HÛD-106, 11/HÛD-107, 11/HÛD-108, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-12, Sayfa-233, HÛD 98-108
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 11/HÛD-98
11/HÛD-98: (Firavun), kıyâmet günü kavminin önüne geçerek böylece onları ateşe götürecek. Ve girilen yer (ne) kötü bir yerdir.
Kur'an Dinle: 11/HÛD-99
11/HÛD-99: Ve burada, kıyâmet gününde lânete tâbî tutuldular. Verilen bahşiş (ne) kötü bir bağıştır.
Kur'an Dinle: 11/HÛD-100
11/HÛD-100: İşte bu sana anlattığımız, beldelerin haberlerindendir. Onlardan ayakta kalanlar (izleri hâlâ duranlar) ve hasat olanlar (izleri silinmiş olanlar) vardır.
Kur'an Dinle: 11/HÛD-101
11/HÛD-101: Ve Biz, onlara zulmetmedik. Ve lâkin onlar, kendilerine zulmettiler. Rabbinin emri geldiği zaman Allah’tan başka dua ettikleri ilâhlar, onlara bir fayda sağlamadı (vermedi). Ve onların helâklarını artırmaktan başka (bir şey) olmadı.
Kur'an Dinle: 11/HÛD-102
11/HÛD-102: Halkı zalim olan ülkeleri ahzettiği zaman senin Rabbinin yakalaması işte böyledir. Onun ahzı (yakalaması), muhakkak ki çok şiddetlidir, çok elîmdir.
Kur'an Dinle: 11/HÛD-103
11/HÛD-103: Muhakkak ki bunda, ahiret azabından korkan kimse için, elbette bir âyet (delil) vardır. İşte bu, insanların toplanma günüdür. Ve işte bu, şahadet günüdür.
Kur'an Dinle: 11/HÛD-104
11/HÛD-104: Ve Biz, onu (o günü), sayılı (belirli) bir vadeden(ecelden) başka ertelemeyiz.
Kur'an Dinle: 11/HÛD-105
11/HÛD-105: O gün gelince, O’nun izni olmaksızın kimse konuşamaz. O zaman onlardan bir kısmı şâkîdir (bedbaht), bir kısmı saiddir (mutlu).
Kur'an Dinle: 11/HÛD-106
11/HÛD-106: Şâkî olanlara gelince; artık onlar, ateştedir. Onlar, orada (yüksek sesle inleyerek ve) çok zor bir şekilde soluk soluğa, nefes alıp verirler.
Kur'an Dinle: 11/HÛD-107
11/HÛD-107: Onlar, semalar ve yeryüzü (cehennemin semaları ve arzı) durdukça orada ebedî kalanlardır (kalacaklardır). Rabbinin dilediği şey (cehennemi yok etmeyi dilemesi) hariç. Muhakkak ki senin Rabbin, dilediği şeyi yapandır.
Kur'an Dinle: 11/HÛD-108
11/HÛD-108: Fakat mutlu olanlar, artık cennettedir. (Cennetlerin) semaları ve arzı durdukça, Rabbinin dilediği şey (cenneti yok etmeyi dilemesi) hariç, onlar orada ebedî kalanlardır (kalacaklardır).
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: