Hud 98-108, de Heilige Koran (Djuz'-12, Pagina-233)

Hud: 11/Hud-98, 11/Hud-99, 11/Hud-100, 11/Hud-101, 11/Hud-102, 11/Hud-103, 11/Hud-104, 11/Hud-105, 11/Hud-106, 11/Hud-107, 11/Hud-108, de Heilige Koran, Djuz'-12, Pagina-233, Hud 98-108
direction_left
direction_right
Luister Koran: 11/Hud-98
11/Hud-98: Hij zal vóór zijn volk lopen op de Dag der Opstanding en hen naar de Hel voeren, De slechtste plaats is de plaats waarheen (dan gevoerd) wordt!
Luister Koran: 11/Hud-99
11/Hud-99: En zij worden in deze (wereld) gevolgd door een vervloeking en de Dag der Opstanding. De slechtste gave (vervloeking) is de gave die (dan gegeven) wordt!
Luister Koran: 11/Hud-100
11/Hud-100: Dat zijn enkele geschiedenissen over de steden die Wij aanjou (O Moehammad) vertellen, daarvan zijn er nog, en zijn er geruïneerd.
Luister Koran: 11/Hud-101
11/Hud-101: En Wij hebben hun geen onrecht aangedaan, maar zij hebben zichzelf onrecht aangedaan. En hun goden die zij naast Allah aanriepen, baatten hun niets tom het bevel van jouw Heer kwam. En zij vermeerderden voor hen niets dan vernietiging.
Luister Koran: 11/Hud-102
11/Hud-102: En zo is de ingreep van jullie Heer, wanneer Hij de steden grijpt die onrechtvaardig zijn. Voorwaar, zijn greep is pijnlijk, hard.
Luister Koran: 11/Hud-103
11/Hud-103: Voorwaar, daarin is zeker cm Teken voor wie de bestraffing van het Hiernamaals vreest. Dat is een Dag waarop de mensen verzameld worden. Dat in een Dag weuop getuigd zal worden.
Luister Koran: 11/Hud-104
11/Hud-104: En Wij zullen hem niet uitstellen, dan voor een vastgestelde termijn.
Luister Koran: 11/Hud-105
11/Hud-105: Op de Dag die komt zai geen ziel spreken, behalve met Zijn verlof. En onder hen er zijn en zijn ongerlukkigen en gelukkigen.
Luister Koran: 11/Hud-106
11/Hud-106: En wat degenen betreft die ongelukkig zijn, zij bevinden zich in de Hel. Voor hen is daarin gekreun en gesnik (als zij ademen).
Luister Koran: 11/Hud-107
11/Hud-107: Eeuwig levend verblijven zijn daarin, zolang de hemelen en de aarde voortbestaan, tenzij jouw Heer anders wil. Voorwaar, jouw Heer doet wat Hij wil.
Luister Koran: 11/Hud-108
11/Hud-108: En wat degenen betreft die gelukkig zijn, zij bevinden zich in het Paradijs, zij zijn daarin eeuwig levenden, zolang de hemelen en de aarde voortbestaan, tenzij jouw Heer anders wil, als een gift zonder onderbreking.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: