Худ 98-108, Свещеният Коран (Джуз'-12, страница-233)

Худ: 11/Худ-98, 11/Худ-99, 11/Худ-100, 11/Худ-101, 11/Худ-102, 11/Худ-103, 11/Худ-104, 11/Худ-105, 11/Худ-106, 11/Худ-107, 11/Худ-108, Свещеният Коран, Джуз'-12, страница-233, Худ 98-108
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 11/Худ-98
11/Худ-98: И ще предвожда той (фараона) народа си в Деня на възкресението и ще ги поведе в Огъня. И колко лошо е мястото, където ще бъдат поведени!
Слушайте Коран: 11/Худ-99
11/Худ-99: И бяха следвани от проклятие в Деня на възкресението. Колко лошо е възнаграждението, което ще получат!
Слушайте Коран: 11/Худ-100
11/Худ-100: Това, което ти разказваме са историите на народите. Сред тях има такива, които все още стоят (все още могат да се видят останките, следите им) и такива, които са напълно поразените (няма никаква следа от тях).
Слушайте Коран: 11/Худ-101
11/Худ-101: И не, Ние не ги угнетихме, а те себе си угнетиха. И когато дойде повелята на твоя Господ, боговете им, които те зовяха, освен Аллах, не можаха да им помогнат (да ги избавят). Те само още повече допринесоха за тяхното поражение.
Слушайте Коран: 11/Худ-102
11/Худ-102: Така сграбчва твоят Господ, щом сграбчи народите, които угнетяват. Той неизбежно сграбчва болезнено, силно.
Слушайте Коран: 11/Худ-103
11/Худ-103: Наистина в това има знамение (доказателство) за всеки, който се страхува от мъчението на отвъдния живот. Това е Денят, в който хората ще бъдат насъбрани. Това е Ден, на който ще бъдете свидетели.
Слушайте Коран: 11/Худ-104
11/Худ-104: И Ние не ще го забавим (този ден) повече от определения срок.
Слушайте Коран: 11/Худ-105
11/Худ-105: Когато Денят настъпи, никой не ще проговори без Неговото позволение. Сред тях ще има и злочести (нещастни) и ликуващи (щастливи).
Слушайте Коран: 11/Худ-106
11/Худ-106: Онези, които са злочести ще бъдат в Огъня. В него те (с рев) много трудно ще вдишват и издишват.
Слушайте Коран: 11/Худ-107
11/Худ-107: Там ще пребивават вечно, докато съществуват небесата и земята (на Ада), освен ако не пожелае твоят Господ (да погуби всичко сътворено от Него, включително Ада и Рая). Твоят Господ прави, каквото пожелае.
Слушайте Коран: 11/Худ-108
11/Худ-108: А ликуващите ще бъдат в Рая, там ще пребивават вечно, докато съществуват небесата и земята (на Рая), освен ако не пожелае друго твоят Господ (да погуби Рая и Ада­).
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: