Худ 20-28, Свещеният Коран (Джуз'-12, страница-224)

Худ: 11/Худ-20, 11/Худ-21, 11/Худ-22, 11/Худ-23, 11/Худ-24, 11/Худ-25, 11/Худ-26, 11/Худ-27, 11/Худ-28, Свещеният Коран, Джуз'-12, страница-224, Худ 20-28
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 11/Худ-20
11/Худ-20: Те не могат да оставят (Аллах) безсилен на земята и те не са имали други покровители, освен Аллах. На тях ще им се увеличи в пъти мъчението. И те не намериха сила да чуят (не заработи слуха им), и не успяха да видят (не заработи зрението им).
Слушайте Коран: 11/Худ-21
11/Худ-21: Тези са, които погубиха душите си и се отдалечи (отиде си) от тях онова, което измисляха.
Слушайте Коран: 11/Худ-22
11/Худ-22: Без съмнение, в отвъдния живот те ще са най-губещите.
Слушайте Коран: 11/Худ-23
11/Худ-23: А които вярват ( желаят да достигнат Аллах преди да е дошла смъртта) и вършат праведни дела (изчистват пороците от душите си) и се покоряват (смирени и благодарни) на своя Господ, тези са обитателите на Рая. ­ Там те ще пребивават вечно.
Слушайте Коран: 11/Худ-24
11/Худ-24: Отношението между тези две групи хора е като отношението между зрящия и слепия, чуващия и глухия. Нима тяхното състояние е еднакво? И не ще ли се поучите веке?
Слушайте Коран: 11/Худ-25
11/Худ-25: И изпратихме Нух (Ной) при неговия народ: “Аз съм за вас един явен предупредител”.
Слушайте Коран: 11/Худ-26
11/Худ-26: За да не служите на друг освен на Аллах (явно ви предупреждавам). Наистина се страхувам за вас от мъчение в съдния ден.”
Слушайте Коран: 11/Худ-27
11/Худ-27: И тогава знатните от народа му, които не вярваха, казаха: “Виждаме, че си само един човек като нас. Не виждаме да те следват някои от нас, освен най-презрените (бедни, слаби, нуждаещи се) с прибързано мнение и не виждаме да ни превъзхождате. Дори ви мислим за лъжци.”
Слушайте Коран: 11/Худ-28
11/Худ-28: Кажи : “О, народе мой! Това ли е вашето виждане? Ако имам ясен знак от моя Господ и ми е дал от Себе Си милост, скрита за вас, смятате ли, че ще ви я натрапим (налагаме) щом се противите?
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: