Худ 109-117, Свещеният Коран (Джуз'-12, страница-234)

Худ: 11/Худ-109, 11/Худ-110, 11/Худ-111, 11/Худ-112, 11/Худ-113, 11/Худ-114, 11/Худ-115, 11/Худ-116, 11/Худ-117, Свещеният Коран, Джуз'-12, страница-234, Худ 109-117
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 11/Худ-109
11/Худ-109: И не се съмнявай в (лъжливостта на) онова, на което те служат! Те служат само както и бащите им служеха преди. И ще изплатим Ние техния дял (от възмездието) без нищо да сме намалили.
Слушайте Коран: 11/Худ-110
11/Худ-110: И несъмнено дадохме на Муса Писанието, а те изпаднаха в разногласие за него. И ако не беше обещанието на твоя Господ (че равносметката ще бъде направена в съдния ден), непременно щеше да е отсъдено между тях. И те са в едно съмнително подозрение по отношение на него (на Корана).
Слушайте Коран: 11/Худ-111
11/Худ-111: И на всички, твоят Господ ще изплати за деянията им. Несъмнено Той знае техните дела (онова, което вършат).
Слушайте Коран: 11/Худ-112
11/Худ-112: И бъди на правия път, както ти бе повелено, заедно с покаялите се пред теб и не престъпвайте! Той вижта онова, което вършите.
Слушайте Коран: 11/Худ-113
11/Худ-113: И не се поддавайте на онези, които угнетяват. То тогава Огънят ще ви докосне! Нямате друг покровител освен Аллах. После не ще ви се помогне.
Слушайте Коран: 11/Худ-114
11/Худ-114: И отслужвай молитвата сутрин и вечер, и през нощта! Наистина добрините премахват злините. Това е наставление за онези, които Ме споменават.
Слушайте Коран: 11/Худ-115
11/Худ-115: И бъди търпелив! Аллах не погубва наградата на благодетелните (отдалите физическите си тела на Аллах).
Слушайте Коран: 11/Худ-116
11/Худ-116: Имаше ли сред поколенията преди вас праведни, забраняващи развалата по земята, освен малцината от тях, които спасихме? Угнетителите последваха разкоша, в който живееха и станаха от престъпващи (виновните).
Слушайте Коран: 11/Худ-117
11/Худ-117: И твоят Господ не погубва селищата, жителите на които вършат праведни дела.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: