Худ 13-19, Свещеният Коран (Джуз'-12, страница-223)

Худ: 11/Худ-13, 11/Худ-14, 11/Худ-15, 11/Худ-16, 11/Худ-17, 11/Худ-18, 11/Худ-19, Свещеният Коран, Джуз'-12, страница-223, Худ 13-19
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 11/Худ-13
11/Худ-13: Или казват: “Той си го е измислил.” Кажи: “Донесете тогава десет сури (стихове) подобни на неговите ­ измислени ­и позовете, когото можете, освен Аллах, ако говорите истината!”
Слушайте Коран: 11/Худ-14
11/Худ-14: И ако тогава не могат да ви откликнат, знайте, че (това) бе низпослано само със знанието на Аллах и, че няма друг Бог освен Него! А вие отдадохте ли Му се вече (станахте ли от отдадените Нему)?
Слушайте Коран: 11/Худ-15
11/Худ-15: На онези, които желаят земния живот и неговата украса, Ние ще платим (дадем) за деянията още там (на земята). И не ще бъдат ощетени.
Слушайте Коран: 11/Худ-16
11/Худ-16: Те са, за които в отвъдния живот ще има само Огън. И всичките им деяния там (на земята) ще отидат напразно и каквото са вършили е неприемливо (невалидно).
Слушайте Коран: 11/Худ-17
11/Худ-17: Нима вече я чете свидетел от Него (от Аллах) или има ясен знак от своя Господ? А преди нея като упътване и благодат книгата на Муса я имаше. Те вярват в нея. А който от племената не вярва в нея и на когото му е обещан Огънят (той ли е с ясен довод от Господ). Не се съмнявай вече в нея! Защото това е истината от твоя Господ, ала повечето хора не желаят да повярват.
Слушайте Коран: 11/Худ-18
11/Худ-18: И кой е по-голям угнетител от онзи, който измисля лъжа за Аллах? Тези ще бъдат доведени при техния Господ и свидетелите ще рекат: “Тези са, които лъжеха за своя Господ.” Да, проклятието на Аллах е за угнетителите.
Слушайте Коран: 11/Худ-19
11/Худ-19: Те са, които отклоняват от пътя на Аллах (пречат на човека да намери духовния си учител и така духът му да се отдели от физическото тяло и да стигне до пътя, водещ към Аллах). Стремят се да изкривят (изопачат) истината (достигането на духа в земния живот до Аллах) и те отричат отвъдния живот.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: