Худ 89-97, Свещеният Коран (Джуз'-12, страница-232)

Худ: 11/Худ-89, 11/Худ-90, 11/Худ-91, 11/Худ-92, 11/Худ-93, 11/Худ-94, 11/Худ-95, 11/Худ-96, 11/Худ-97, Свещеният Коран, Джуз'-12, страница-232, Худ 89-97
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 11/Худ-89
11/Худ-89: О, народе мой, да не стане така, че да ви сполети бедствие за дето ми се противите. Такова бедствие, каквото порази народа на Нух или народа на Худ, или народа на Салих. А народът на Лут не е далеч от вас.
Слушайте Коран: 11/Худ-90
11/Худ-90: И молете за опрощение вашия Господ и се покайте пред (пратеника, водителя)! Моят Господ е милосърден (праща светлината) и обичащ (любящ).”
Слушайте Коран: 11/Худ-91
11/Худ-91: Рекоха: “О, Шуайб, не проумяваме много от онова, което казваш. И наистина ние те виждаме много слаб сред нас. И ако не бяха твоите привърженици (групата, която те подкрепя) около теб, щяхме да те пребием с камъни. И ти нямаш надмощие над нас.”
Слушайте Коран: 11/Худ-92
11/Худ-92: Рече: “О, народе мой, нима според вас моите привърженици (приятели) са по-достойни от Аллах? Вие Го забравихте и пренебрегнахте (не обърнахте внимание). Наистина моят Господ знае делата ви.
Слушайте Коран: 11/Худ-93
11/Худ-93: О, народе мой, правете, каквото искате (можете)! Аз също правя. Скоро ще узнаете при кого ще дойде унизително мъчение и кой е лъжец. И се оглеждайте (чакайте)! И аз чакам с вас.”
Слушайте Коран: 11/Худ-94
11/Худ-94: И когато Нашата повеля дойде, с милост от Нас, спасихме Шуайб и онези, които вярваха с него. И един вик обхвана онези, които угнетяваха и така останаха безжизнени на колене по местата си.
Слушайте Коран: 11/Худ-95
11/Худ-95: Сякаш не бяха пребивавали там. И не бяха ли мадянидите лишени, както бяха самудяните лишени (от благодатта на Аллах)?
Слушайте Коран: 11/Худ-96
11/Худ-96: И несъмнено, изпратихме Муса с Нашите знамения и с явен довод.
Слушайте Коран: 11/Худ-97
11/Худ-97: При Фараона и знатните му хора (Изпратихме Муса - стих:96). Но те последваха повелята на Фараона, а повелята на Фараона не бе разумна и пречистваща (усъвършенстваща).
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: