Юсуф 23-30, Свещеният Коран (Джуз'-12, страница-238)

Юсуф: 12/Юсуф-23, 12/Юсуф-24, 12/Юсуф-25, 12/Юсуф-26, 12/Юсуф-27, 12/Юсуф-28, 12/Юсуф-29, 12/Юсуф-30, Свещеният Коран, Джуз'-12, страница-238, Юсуф 23-30
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 12/Юсуф-23
12/Юсуф-23: Жената, в чийто дом живееше Юсуф, рече: “Хайде ела, за теб се приготвих!”И рече (Юсуф): “Опазил ме Аллах, Той е моят Господар, на Него се уповавам! Той украси моето място за пребиваване. Не ще сполучат (не ще се отърват) угнетителите.”
Слушайте Коран: 12/Юсуф-24
12/Юсуф-24: И наистина (жената) го пожела. Ако не беше видял довода на своя Господ, и той (Юсуф) я беше пожелал. Така Ние отклонихме от него злото и покварата. Той бе от Нашите предани, пречистени раби.
Слушайте Коран: 12/Юсуф-25
12/Юсуф-25: Затичаха се и двамата към вратата и (жената) скъса ризата му (като го издърпа) отзад. И се натъкнаха на господаря (мъжа) й пред вратата. Тя (жената) рече: “Какво е възмездието за онзи, който е поискал зло за твоето семейство, освен да го затворят или пък болезнено мъчение?”
Слушайте Коран: 12/Юсуф-26
12/Юсуф-26: (Юсуф) рече: “Тя се опита да ме съблазни.” И заяви свидетел от семейството (на жената): “Ако ризата му е скъсана отпред, тя казва истината, а той лъже,
Слушайте Коран: 12/Юсуф-27
12/Юсуф-27: А ако ризата му е скъсана отзад, тя лъже, а той казва истината.”
Слушайте Коран: 12/Юсуф-28
12/Юсуф-28: И когато (съпругът на жената) видя, че ризата му е скъсана отзад, рече: “Това е от коварството ви! Голямо е вашето коварство.
Слушайте Коран: 12/Юсуф-29
12/Юсуф-29: Юсуф, обърни лице от това! А ти (жено), моли опрощение за своето прегрешение! Ти си от съгрешилите.”
Слушайте Коран: 12/Юсуф-30
12/Юсуф-30: И заговориха жените в града: “Жената на господаря (управителя) съблазнява своя млад слуга. Любовта е проникнало в сърцето и. Виждаме, че тя е в явно заблуждение.”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: