YÛSUF 23-30, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-12, Sayfa-238)

YÛSUF: 12/YÛSUF-23, 12/YÛSUF-24, 12/YÛSUF-25, 12/YÛSUF-26, 12/YÛSUF-27, 12/YÛSUF-28, 12/YÛSUF-29, 12/YÛSUF-30, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-12, Sayfa-238, YÛSUF 23-30
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-23
12/YÛSUF-23: (Yusuf’un) evinde kaldığı kadın, ondan murat almak istedi. Kapıları sımsıkı kapatıp: “Hadi gel, senin için...” dedi. O (Yusuf da) şöyle dedi: “Allah’a sığınırım. O benim Rabbimdir. Benim yerleşme yerimi en güzel şekilde yaptı. Muhakkak ki; zalimler felâha (kurtuluşa) ermezler.”
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-24
12/YÛSUF-24: Ve andolsun ki; (kadın) onu arzuladı. Eğer Rabbinin delilini görmeseydi, o (Yusuf a.s) da onu arzulamıştı. İşte böylece onu kötülükten ve fuhuştan uzaklaştırırız. Muhakkak ki; o muhlis kullarımızdandır.
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-25
12/YÛSUF-25: Ve ikisi de kapıya koştular. (Kadın) onun gömleğini arkadan (çekerek) yırttı. Ve kapının yanında onun (kadının) efendisi ile karşılaştılar. Ve (kadın) şöyle dedi: “Senin ehline (ailene) kötülük yapmak isteyen kimsenin cezası zindana atılmak veya acı (bir) azaptan başka nedir?”
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-26
12/YÛSUF-26: (Yusuf şöyle) dedi: “O beni elde etmek istedi.” Onun (kadının) ailesinden bir şahit, şahitlik etti. “Eğer onun gömleği önden yırtılmış ise o taktirde, o (bayan) doğru söylemiştir ve o (erkek) yalancılardandır.”
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-27
12/YÛSUF-27: “Ve eğer onun gömleği arkadan yırtılmışsa, o taktirde o (kadın) yalan söyledi ve o (erkek) doğru söyleyenlerdendir.”
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-28
12/YÛSUF-28: Böylece onun gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu gördüğü zaman, (kadının eşi) şöyle dedi: “Muhakkak ki o sizin tuzağınız. Sizin tuzağınız geçekten büyüktür.”
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-29
12/YÛSUF-29: Yusuf, sen bundan yüz çevir. Ve (sen) de (kadın) günahın için mağfiret dile. Muhakkak ki; sen, kasten günah işleyenlerden oldun.
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-30
12/YÛSUF-30: Şehirdeki kadınlar: “Azîzin (vezirin) hanımı, onun (emrinde) olan (kölesi) genç delikanlıyı elde etmek istiyor. Aşk onun kalbine işlemiş. Biz, gerçekten onu apaçık bir sapıklıkta görüyoruz.” dedi(ler).
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: