YÛSUF 44-52, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-12, Sayfa-241)

YÛSUF: 12/YÛSUF-44, 12/YÛSUF-45, 12/YÛSUF-46, 12/YÛSUF-47, 12/YÛSUF-48, 12/YÛSUF-49, 12/YÛSUF-50, 12/YÛSUF-51, 12/YÛSUF-52, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-12, Sayfa-241, YÛSUF 44-52
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-44
12/YÛSUF-44: “Karmakarışık rüyalar, biz böyle rüyaların yorumunu bilenler değiliz.” dediler.
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-45
12/YÛSUF-45: O ikisinden kurtulmuş olanı (unuttuğunu) hatırladı ve (şöyle) dedi: “Ben, size bir süre sonra onun tevîlini (yorumunu) haber vereceğim. Hemen beni gönderin.”
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-46
12/YÛSUF-46: Yusuf, ey sıddîk! Yedi (adet) semiz inek, onları yiyen yedi (adet) zayıf (inek) ve yedi (adet) yeşil sümbül (başak) ve kurumuş olan diğerleri hakkında bize yorum yap. Belki (umarım) ben insanlara dönerim. Böylece (seni ve rüyanın anlamını) onlar öğrenirler.
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-47
12/YÛSUF-47: “Yedi yıl eskisi gibi ekin ekin. Böylece (bunlardan) yediğiniz az bir kısmı hariç, hasat ettiklerinizi başağında bırakın.” dedi.
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-48
12/YÛSUF-48: Bir süre sonra, bunun arkasından zor 7 (kıtlık yılı) gelecek. Biriktirdiklerinizden az bir kısmı hariç daha önce onlar için sakladıklarınızı yiyecekler.
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-49
12/YÛSUF-49: Bundan sonra içinde insanlara bol mahsûl olan bir yıl gelecek ve o yıl da meyvelerin suyunu sıkacaklar.
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-50
12/YÛSUF-50: Ve Melik: “Onu bana getirin.” dedi. Böylece ona, resûl (ulak, haberci) geldiği zaman Yusuf (a.s): “Efendine dön ve ellerini kesen kadınların hali (durumu) nedir, ona sor.” dedi. Muhakkak ki; Rabbim onların hilelerini en iyi bilendir.
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-51
12/YÛSUF-51: (Melik): “Yusuf’u elde etmek istediğiniz zaman konuştuğunuz konu neydi?” dedi. Onlar (kadınlar) şöyle dediler: “Hâşâ, Allah için ondan bir kötülük görmedik.” Azîzin karısı da: “Şimdi hak (gizli iken) ortaya çıktı. Ben, onun nefsinden murat almak istedim. Muhakkak ki; o sadıklardandır.” dedi.
Kur'an Dinle: 12/YÛSUF-52
12/YÛSUF-52: (Yusuf haberciye dedi ki:) “İşte bu, benim onun gıyabında (yokluğunda) ona (efendime) ihanet etmediğimi ve Allah’ın, ihanet edenlerin hilesini başarıya ulaştırmadığını bilmeleri içindir.”
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: