HÛD 109-117, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-12, Sayfa-234)

HÛD: 11/HÛD-109, 11/HÛD-110, 11/HÛD-111, 11/HÛD-112, 11/HÛD-113, 11/HÛD-114, 11/HÛD-115, 11/HÛD-116, 11/HÛD-117, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-12, Sayfa-234, HÛD 109-117
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 11/HÛD-109
11/HÛD-109: Artık sen, onların taptığı şeylerden şüphe içinde olma. Onlar, ancak babalarının önceden ibadet ettiği gibi ibadet ediyorlar (onların taptığı şeylere tapıyorlar). Ve muhakkak ki Biz, onların nasiplerini eksiltmeksizin öderiz (ödeyenleriz).
Kur'an Dinle: 11/HÛD-110
11/HÛD-110: Ve andolsun Musa (a.s)’a kitap verdik. Onun hakkında ihtilâfa (anlaşmazlığa) düştüler. Rabbinden bir söz (hesabın kıyâmet gününde görüleceği) geçmemiş olsaydı onların aralarında mutlaka hüküm verilmiş olurdu. Muhakkak ki onlar, mutlaka O’ndan (Kur’ân’dan) şüpheli bir tereddüt içindedirler.
Kur'an Dinle: 11/HÛD-111
11/HÛD-111: Ve muhakkak ki Rabbin, onların hepsinin amellerinin karşılığını mutlaka onlara öder. Muhakkak ki O, onların amellerinden (yaptığı şeylerden) haberdar olandır.
Kur'an Dinle: 11/HÛD-112
11/HÛD-112: Artık sen, sana tövbe ederek, tâbî olanlarla birlikte emrolunduğun gibi istikamet üzere ol. Ve azgınlık yapmayın (aşırı gitmeyin). Muhakkak ki O, yaptıklarınızı görendir.
Kur'an Dinle: 11/HÛD-113
11/HÛD-113: Ve zalim olan kimselere meyletmeyiniz. O taktirde size ateş dokunur. Sizin Allah’tan başka dostunuz yoktur. Sonra yardım olunmazsınız.
Kur'an Dinle: 11/HÛD-114
11/HÛD-114: Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın kısmında namazı ikame et. Muhakkak ki haseneler (kazanılan dereceler), seyyiati (kaybedilen dereceleri) giderir. İşte bu, zikredenler için bir öğüttür.
Kur'an Dinle: 11/HÛD-115
11/HÛD-115: Ve sabret, muhakkak ki Allah, muhsinlerin ecrini zayi etmez.
Kur'an Dinle: 11/HÛD-116
11/HÛD-116: Bu durumda, sizden önceki nesillerden bakiye sahiplerinden (asırlarca münkerden nehyedenler ve ma’rufla emredenler) onlardan kurtardıklarımızdan pek azı dışındakilerden de bir kısmı, yeryüzünde fesattan nehyetseler (men) olmaz mıydı? Zalim olanlar, onları şımartan şeylere (mal, mülk) tâbî oldular. Ve mücrimler (suçlular) oldular.
Kur'an Dinle: 11/HÛD-117
11/HÛD-117: Ve senin Rabbin, halkı ıslâh edici olan beldeleri zulüm ile helâk edici olmadı.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: