HİCR 1-15, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-14, Sayfa-262)

HİCR: 15/HİCR-1, 15/HİCR-2, 15/HİCR-3, 15/HİCR-4, 15/HİCR-5, 15/HİCR-6, 15/HİCR-7, 15/HİCR-8, 15/HİCR-9, 15/HİCR-10, 15/HİCR-11, 15/HİCR-12, 15/HİCR-13, 15/HİCR-14, 15/HİCR-15, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-14, Sayfa-262, HİCR 1-15
direction_left
direction_right

HİCR

Kur'an Dinle: 15/HİCR-1
15/HİCR-1: Elif, lâm, râ. İşte bunlar, Kitab'ın ve Kur’ân-ı Mübîn’in (açıkça beyan edilmiş Kur’ân’ın) âyetleridir.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-2
15/HİCR-2: İhtimal ki; kâfirler “Keşke müslüman (teslim olanlar) olsaydık.” diye temenni edecekler.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-3
15/HİCR-3: Onları terket (bırak). Yesinler ve metalansınlar (faydalansınlar) ve emel(ler) onları oyalasın (meşgul etsin). Fakat yakında bilecekler.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-4
15/HİCR-4: Ve Biz hiçbir ülkeyi, onun malûm (bilinen) bir kitabı olmaksızın helâk etmedik.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-5
15/HİCR-5: Hiçbir ümmet, ecelini evvele alamaz ve tehir edemez (geciktiremez, sonraya alamaz).
Kur'an Dinle: 15/HİCR-6
15/HİCR-6: Ve: “Ey kendisine zikir indirilen! Gerçekten sen, mutlaka mecnunsun (delisin).” dediler.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-7
15/HİCR-7: Eğer sen sadıklardansan, bize melekleri getirmen gerekmez miydi?
Kur'an Dinle: 15/HİCR-8
15/HİCR-8: Biz hak ile olmaksızın melekleri indirmeyiz. O taktirde onlara mühlet de (zaman da) verilmez.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-9
15/HİCR-9: Muhakkak ki zikri (Kur'ân-ı Kerim’i), Biz indirdik. O'nun koruyucuları (da) mutlaka Biziz.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-10
15/HİCR-10: Ve andolsun senden önce, evvelki toplumlara da (resûller) gönderdik.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-11
15/HİCR-11: Onlara (hiç) bir resûl gelmedi ki; onunla alay etmiş olmasınlar.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-12
15/HİCR-12: İşte böylece onu (alay etmeyi), mücrimlerin kalplerine sokarız.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-13
15/HİCR-13: Evvelkilerin sünneti (adeti) gelip geçtiği halde onlar, ona (resûle) îmân etmezler.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-14
15/HİCR-14: Ve onlara semadan bir kapı açsak, böylece oradan yükselseler (çıksalar) bile.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-15
15/HİCR-15: Mutlaka: “Sadece gözlerimiz bağlandı (engellendi, gerçeği göremiyoruz). Hayır, biz büyülenmiş bir kavimiz.” demiş olacaklar.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: