HİCR 32-51, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-14, Sayfa-264)

HİCR: 15/HİCR-32, 15/HİCR-33, 15/HİCR-34, 15/HİCR-35, 15/HİCR-36, 15/HİCR-37, 15/HİCR-38, 15/HİCR-39, 15/HİCR-40, 15/HİCR-41, 15/HİCR-42, 15/HİCR-43, 15/HİCR-44, 15/HİCR-45, 15/HİCR-46, 15/HİCR-47, 15/HİCR-48, 15/HİCR-49, 15/HİCR-50, 15/HİCR-51, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-14, Sayfa-264, HİCR 32-51
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 15/HİCR-32
15/HİCR-32: Allahû Tealâ şöyle buyurdu: “Ey iblis! Sen niçin secde edenlerle beraber olmadın?”
Kur'an Dinle: 15/HİCR-33
15/HİCR-33: (İblis:) “Ben, hamein mesnun (standart bir şekil verilmiş, organik dönüşüme uğramış) olan salsalinden halkettiğin bir beşere secde etmem (eden olmam).” dedi.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-34
15/HİCR-34: (Allahû Tealâ şöyle) buyurdu: “Hemen oradan çık! Muhakkak ki; sen bu sebeple kovuldun.”
Kur'an Dinle: 15/HİCR-35
15/HİCR-35: Ve muhakkak ki; lânet, dîn gününe (karşılıkların, ceza veya mükâfatın verildiği güne) kadar senin üzerinedir.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-36
15/HİCR-36: (İblis): “Rabbim, öyleyse bana beas gününe (diriltilecekleri güne) kadar zaman ver.” dedi.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-37
15/HİCR-37: (Allahû Tealâ) şöyle buyurdu: “Öyleyse sen, gerçekten mühlet (süre) verilenlerdensin.”
Kur'an Dinle: 15/HİCR-38
15/HİCR-38: Malûm olan (bilinen) vaktin gününe kadar.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-39
15/HİCR-39: (İblis şöyle) dedi: “Rabbim, beni azdırmandan dolayı, onlara mutlaka yeryüzünde (azgınlığı) süsleyeceğim ve mutlaka onların hepsini azdıracağım.”
Kur'an Dinle: 15/HİCR-40
15/HİCR-40: “Ancak onlardan muhlis olan kulların müstesna.”
Kur'an Dinle: 15/HİCR-41
15/HİCR-41: Allahû Tealâ şöyle buyurdu: “İşte bu, Bana yönlendirilmiş (Bana ulaştıran) yoldur.”
Kur'an Dinle: 15/HİCR-42
15/HİCR-42: Azgın olanlardan (iğvaya düşürdüklerinden) sana tâbî olan kimseler hariç, muhakkak ki; benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın (gücün) yoktur.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-43
15/HİCR-43: Ve onların hepsine vaadedilen yer, elbette, mutlaka cehennemdir.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-44
15/HİCR-44: Onun (cehennemin) 7 kapısı vardır. Her kapı için onlardan taksim edilmiş (bölünmüş) bir grup vardır.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-45
15/HİCR-45: Muhakkak ki; takva sahipleri, cennetlerin içinde ve pınarlar başındadırlar.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-46
15/HİCR-46: Emin olarak, selâm ile oraya (cennete) girin!
Kur'an Dinle: 15/HİCR-47
15/HİCR-47: Ve onların göğüslerinde kinden ne varsa çekip çıkardık. Onlar, kardeş olarak karşılıklı tahtlar üzerindedirler.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-48
15/HİCR-48: Onlara, orada bir yorgunluk dokunmaz. Ve onlar, oradan çıkarılacak değildirler.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-49
15/HİCR-49: Kullarıma haber ver. Muhakkak ki; Ben Gafur’um (mağfiret edenim) ve Rahîm’im (rahmet edenim, rahmet nuru gönderenim).
Kur'an Dinle: 15/HİCR-50
15/HİCR-50: Ve muhakkak ki; Benim azabım; o, elîm (çok acı) bir azaptır.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-51
15/HİCR-51: Ve onlara, İbrâhîm (a.s)’ın misafirlerinden haber ver.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: