HİCR 52-70, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-14, Sayfa-265)

HİCR: 15/HİCR-52, 15/HİCR-53, 15/HİCR-54, 15/HİCR-55, 15/HİCR-56, 15/HİCR-57, 15/HİCR-58, 15/HİCR-59, 15/HİCR-60, 15/HİCR-61, 15/HİCR-62, 15/HİCR-63, 15/HİCR-64, 15/HİCR-65, 15/HİCR-66, 15/HİCR-67, 15/HİCR-68, 15/HİCR-69, 15/HİCR-70, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-14, Sayfa-265, HİCR 52-70
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 15/HİCR-52
15/HİCR-52: Onun yanına girdikleri zaman: “Selâm (olsun)” dediler. (İbrâhîm a.s) şöyle dedi: “Gerçekten biz sizden korkuyoruz.”
Kur'an Dinle: 15/HİCR-53
15/HİCR-53: (İbrâhîm (a.s)’ın misafirleri) şöyle dediler: “(Siz) korkmayın! Muhakkak ki; biz seni, bir âlim (erkek) çocuk ile müjdeliyoruz.”
Kur'an Dinle: 15/HİCR-54
15/HİCR-54: “Bana ihtiyarlık gelmişken mi beni müjdeliyorsunuz? Böyleyken ne ile müjdeliyorsunuz?” dedi.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-55
15/HİCR-55: “Biz seni hak ile müjdeledik. Artık 'ümit kesenler'den olma.” dediler.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-56
15/HİCR-56: “Dalâlette olanlardan başka, kim Rabbinin rahmetinden ümidini keser?” dedi.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-57
15/HİCR-57: Şöyle dedi: “Ey elçiler! Bundan sonra sizin konuşacağınız konu nedir?”
Kur'an Dinle: 15/HİCR-58
15/HİCR-58: “Muhakkak ki; biz, mücrim (günahkâr) bir kavme gönderildik.” dediler.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-59
15/HİCR-59: Lut’un ailesi hariç, muhakkak ki; Biz onların hepsini mutlaka kurtaracağız.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-60
15/HİCR-60: Onun hanımı (kadını) hariç. Çünkü onun mutlaka geride kalanlardan (helâk olacaklardan) olmasını takdir ettik.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-61
15/HİCR-61: Böylece, gönderilmiş olan resûller (elçiler), Lut’un ailesine geldiği zaman...
Kur'an Dinle: 15/HİCR-62
15/HİCR-62: (Lut (a.s) şöyle) dedi: “Muhakkak ki; siz tanınmayan bir kavimsiniz (yabancı bir topluluksunuz).”
Kur'an Dinle: 15/HİCR-63
15/HİCR-63: “Hayır, biz, onların hakkında şüphe ettikleri şey ile sana geldik.” dediler.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-64
15/HİCR-64: Ve biz sana hakkı getirdik. Ve muhakkak ki; biz sadıklarız (doğru söyleyenleriz).
Kur'an Dinle: 15/HİCR-65
15/HİCR-65: Hemen ailenle, gecenin bir kısmında yürüyerek yola çıkın! Onların arkasından, onları takip et. Sizden hiçbiriniz arkasına dönüp bakmasın. Ve emrolunacağınız yere gidin.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-66
15/HİCR-66: Ve onların "arkası kesilmiş (nesli tükenmiş)" olarak sabahlayacakları (helâk olup yok olacakları) emrini, ona bildirdik.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-67
15/HİCR-67: Ve şehir halkı, birbirini müjdeleyerek geldi.
Kur'an Dinle: 15/HİCR-68
15/HİCR-68: (Lut a.s) şöyle dedi: “Muhakkak ki; bunlar benim misafirlerimdir. Artık beni mahçup etmeyin(utandırmayın).”
Kur'an Dinle: 15/HİCR-69
15/HİCR-69: Allah’a karşı takva sahibi olun, sakının. Beni alçaltmayın (rezil etmeyin).
Kur'an Dinle: 15/HİCR-70
15/HİCR-70: “Biz seni elâlemin (başkalarının) işine karışmaktan nehyetmedik (men etmedik) mi?” dediler.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: