A'RÂF 88-95, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-9, Sayfa-162)

Kur'ân-ı Kerim » Cüz-9 » Sayfa-162
share on facebook  tweet  share on google  print  
A'RÂF: 7/A'RÂF-88, 7/A'RÂF-89, 7/A'RÂF-90, 7/A'RÂF-91, 7/A'RÂF-92, 7/A'RÂF-93, 7/A'RÂF-94, 7/A'RÂF-95, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-9, Sayfa-162, A'RÂF 88-95
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-88
7/A'RÂF-88: Onun kavminden kibirlenenlerin ileri gelenleri şöyle dedi(ler): “Ya Şuayb, seni ve seninle beraber âmenû olanları (Allah’a ulaşmayı dileyenleri) mutlaka ülkemizden çıkaracağız! Ya da siz mutlaka bizim milletimize (dînimize) dönersiniz.” (Şuayb A.S): “Şâyet biz kerih görüyorsak da mı?” dedi.
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-89
7/A'RÂF-89: “Allah’ın, bizi ondan kurtarmasından sonra, sizin milletinize dönersek Allah’a yalanla iftira etmiş oluruz. Ve Rabbimizin dilemesi hariç bizim oraya geri dönmemiz olamaz. Rabbimiz ilmiyle herşeyi kuşatmıştır. Allah’a tevekkül ettik. Rabbimiz, kavmimiz ile bizim aramızı hak ile aç (ayır). Sen fethedenlerin (fatihlerin) en hayırlısısın.”
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-90
7/A'RÂF-90: Kavminden kâfir olanların ileri gelenleri şöyle dedi(ler): “Eğer, gerçekten Şuayb’a tâbî olursanız, o taktirde siz mutlaka hüsranda olanlardan (nefslerini hüsrana düşürenlerden) olursunuz.”
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-91
7/A'RÂF-91: Böylece şiddetli bir sarsıntı onları yakaladı. Bunun üzerine kendi yurtlarında diz üstü çöküp kaldılar.
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-92
7/A'RÂF-92: Şuayb (A.S)’ı tekzib edenler (yalanlayanlar), sanki orada hiç var olmamış gibiydi. Şuayb (A.S)’ı yalanlayanlar, onlar hüsranda oldular (nefslerini hüsrana düşürdüler).
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-93
7/A'RÂF-93: (Şuayb A.S) böylece onlardan yüz çevirdi (döndü) ve şöyle dedi: “Andolsun ki; Rabbimin risalelerini (gönderdiklerini) size tebliğ ettim (ulaştırdım). Ve size nasihat ettim. Artık kâfir bir kavme nasıl (niçin) üzüleyim?”
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-94
7/A'RÂF-94: Ve Biz hangi ülkeye bir peygamber gönderdiysek, onun halkını darlık ve sıkıntıya uğratmadığımız ülke yoktur ki; böylece onlar yalvarıp, yakarırlar.
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-95
7/A'RÂF-95: Sonra seyyiatin yerini hasenatla değiştirdik. Ne zaman ki çoğaldılar ve şöyle dediler. “Babalarımıza da şiddetli darlık ve ferahlık dokunmuştu. (Allah’tan bilmediler, ders almadılar). Bunun üzerine onları farkına varmadan (şuurunda değilken) aniden aldık.”
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: