A'RÂF 179-187, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-9, Sayfa-174)

Kur'ân-ı Kerim » Cüz-9 » Sayfa-174
share on facebook  tweet  share on google  print  
A'RÂF: 7/A'RÂF-179, 7/A'RÂF-180, 7/A'RÂF-181, 7/A'RÂF-182, 7/A'RÂF-183, 7/A'RÂF-184, 7/A'RÂF-185, 7/A'RÂF-186, 7/A'RÂF-187, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-9, Sayfa-174, A'RÂF 179-187
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-179
7/A'RÂF-179: Ve andolsun ki; cehennemi, insanların ve cinlerin çoğuna hazırladık (yarattık). Onların kalpleri vardır, onunla fıkıh (idrak) etmezler. Onların gözleri vardır, onunla görmezler. Onların kulakları vardır, onunla işitmezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha çok dalâlettedirler. İşte onlar, onlar gâfillerdir.
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-180
7/A'RÂF-180: En güzel isimler Allah’ındır, artık O’na onunla (esmaları ile) dua ediniz! Allah’ın isimlerini (mânâsını) saptıranları terket! Yapmış oldukları şeyden dolayı yakında cezalandırılacaklar.
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-181
7/A'RÂF-181: Ve yarattıklarımızdan bir ümmet vardır ki, Hakk’a (Allah’a) ulaştırırlar ve onunla adaletle hükmederler.
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-182
7/A'RÂF-182: Âyetlerimizi yalanlayanları, onların derecelerini, bilemeyecekleri bir yerden yavaş yavaş azaltacağız (böylece yavaş yavaş helâke yaklaştıracağız).
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-183
7/A'RÂF-183: Ve onlara mühlet veririm, benim tuzağım (hilem) metindir (çetindir, katlanması zordur).
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-184
7/A'RÂF-184: Ve onların sahibinde cinnetten (delilikten) yana bir şey olmadığını tefekkür etmezler mi? O ancak apaçık bir nezirdir.
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-185
7/A'RÂF-185: Onlar yerlerin, göklerin hükümranlığına (sünnetullaha, idaresine) ve Allah’ın yarattığı şeylere ve ecellerinin yaklaşmış olması ihtimaline bakmıyorlar mı? Ondan sonra artık hangi söze inanırlar (mü’min olurlar).
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-186
7/A'RÂF-186: Allah kimi dalâlette bırakırsa, artık onun için bir hidayetçi (hidayete erdiren) yoktur. Ve onları azgınlıkları (isyanları) içinde şaşkın (bir halde) terkeder (bırakır).
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-187
7/A'RÂF-187: Sana saati (kıyâmet) ne zaman olacağını (karar kılındığını) soruyorlar. De ki: “Onun ilmi ancak Rabbimin katındadır. Onun vaktini O’ndan başkası açıklayamaz. Yerlere ve göklere ağır geldi, o size ansızın gelir (ansızın olmaktan başka bir şekilde gelmez).” Sen sanki ondan haberdarmışsın gibi soruyorlar. “Onun ilmi yalnızca Allah’ın katındadır.” de. Ve lâkin insanların çoğu bilmezler.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: