A'RÂF 188-195, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-9, Sayfa-175)

Kur'ân-ı Kerim » Cüz-9 » Sayfa-175
share on facebook  tweet  share on google  print  
A'RÂF: 7/A'RÂF-188, 7/A'RÂF-189, 7/A'RÂF-190, 7/A'RÂF-191, 7/A'RÂF-192, 7/A'RÂF-193, 7/A'RÂF-194, 7/A'RÂF-195, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-9, Sayfa-175, A'RÂF 188-195
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-188
7/A'RÂF-188: De ki: “Allah’ın dilemesi hariç, ben kendime fayda veya zarar verecek güce malik değilim. Eğer ben gaybı bilseydim, hayrı mutlaka çoğaltırdım, bana bir kötülük dokunmazdı. Ben ancak mü’min olan kavim için bir nezir (uyaran) ve müjdeleyiciyim.”
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-189
7/A'RÂF-189: Sizi bir nefsten yaratan ve onunla sükûn bulmanız için, ondan onun eşini yaratan O’dur. Böylece, onu (sarılıp) örtünce, hafif bir yük yüklendi (hamile kaldı). Artık onunla dolaştı. Ağırlaştığı zaman ikisinin Rabbi Allah’a (ikisi) dua ettiler: “Eğer bize bir salih (evlât) verirsen mutlaka şükredenlerden oluruz.”
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-190
7/A'RÂF-190: O ikisine salih bir (evlât) verdiğimiz zaman o ikisine (insanlardan bir çifte) verdiği şeylerle (hakkında) O'na ortaklar kıldılar. Oysa Allahû Tealâ onların şirk koştuklarından yücedir (Âlî’dir).
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-191
7/A'RÂF-191: Onlar kendileri yaratılıyorken, bir şey yaratamayan şeyleri şirk mi koşuyorlar?
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-192
7/A'RÂF-192: Ve onlara bir yardıma güç yetiremezler. Ve onlar kendilerine (de) yardım edemezler.
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-193
7/A'RÂF-193: Ve eğer onları hidayete (Allah’a ulaşmaya) çağırırsanız size tâbî olmazlar. Onları davet mi ettiniz yoksa siz sessiz mi kaldınız? Sizin için birdir (sizin durumunuz aynıdır, farketmez).
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-194
7/A'RÂF-194: Muhakkak ki; Allah’tan başka dua ettikleriniz sizler gibi kullardır. Öyleyse onları çağırın. Eğer doğru sözlü iseniz böylece size (sizin duanıza) icabet etsinler (duanızı yerine getirsinler).
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-195
7/A'RÂF-195: Onların, onlarla yürüdükleri ayakları mı var? Veya onlarla tuttukları elleri mi var? Veya onlarla gördükleri gözleri mi var? Veya onlarla işittikleri kulakları mı var? Söyle (onlara) ortaklarını çağırsınlar, sonra bana tuzak kursunlar. Böylece göz açtırmayın (fırsat vermeyin).
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: