A'RÂF 138-143, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-9, Sayfa-167)

Kur'ân-ı Kerim » Cüz-9 » Sayfa-167
share on facebook  tweet  share on google  print  
A'RÂF: 7/A'RÂF-138, 7/A'RÂF-139, 7/A'RÂF-140, 7/A'RÂF-141, 7/A'RÂF-142, 7/A'RÂF-143, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-9, Sayfa-167, A'RÂF 138-143
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-138
7/A'RÂF-138: Ve İsrailoğullarını denizden geçirdik kendilerinin olan (yalnız onlara ait) putlara devamlı tapan bir kavimle karşılaştılar. Şöyle dediler: “Ey Musa! Onların ilâhları gibi bize de ilâh yap.” Musa (A.S): “Muhakkak ki siz, cahillik eden bir kavimsiniz.” dedi.
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-139
7/A'RÂF-139: Muhakkak ki; bunlar onların içinde bulundukları şey (dîn sebebiyle) helâk olmuştur. Ve yapmış oldukları şey bâtıldır (boştur).
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-140
7/A'RÂF-140: “O, sizi âlemlere üstün kılmışken, size Allah’tan başka bir ilâh mı isteyeyim?” dedi.
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-141
7/A'RÂF-141: Ve sizi kötü azaba maruz bırakan firavun ailesinden kurtarmıştık. Oğullarınızı öldürüyorlar, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Ve bunda Rabbinizden büyük bir imtihan var.
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-142
7/A'RÂF-142: Musa (A.S)’a otuz gece vaad ettik ve onu on ile tamamladık. Böylece onun Rabbinin kararlaştırdığı zaman, kırk geceye tamamlandı. Ve Musa (A.S), kardeşi Harun’a şöyle dedi: “Kavmimde bana halef ol (benim yerime geç) ve ıslâh et ve müfsidlerin (fesat çıkaranların) yoluna tâbî olma.”
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-143
7/A'RÂF-143: Musa (A.S), tayin ettiğimiz (belirlediğimiz) zamanda gelince, Rabbi onunla konuştu. (Musa A.S) şöyle dedi: “Rabbim, bana (Kendini) göster, Sana bakayım.” (Allahû Tealâ): “Beni asla göremezsin. Ve fakat dağa bak! O, mekânını kararlı tutabilirse (yerinde durabilirse); o zaman sen, Beni görürsün.” buyurdu. Rabbi, dağa tecelli ettiği zaman onu paramparça etti. Musa (A.S), bayılarak yere düştü. Sonra ayıldığı zaman: “Sen Sübhan’sın (Seni tenzih ederim). Sana tövbe ederim. Ben, mü’minlerin ilkiyim.” dedi.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: