A'RÂF 96-104, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-9, Sayfa-163)

Kur'ân-ı Kerim » Cüz-9 » Sayfa-163
share on facebook  tweet  share on google  print  
A'RÂF: 7/A'RÂF-96, 7/A'RÂF-97, 7/A'RÂF-98, 7/A'RÂF-99, 7/A'RÂF-100, 7/A'RÂF-101, 7/A'RÂF-102, 7/A'RÂF-103, 7/A'RÂF-104, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-9, Sayfa-163, A'RÂF 96-104
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-96
7/A'RÂF-96: O ülkenin halkı eğer âmenû olsalardı ve takva sahibi olsalardı elbette onlara semadan ve yerden bereketler (bolluk) açardık. Fakat onlar yalanladılar. Böylece kazandıklarından dolayı onları aldık (cezalandırdık).
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-97
7/A'RÂF-97: Yoksa o ülkelerin halkı şiddetli azabımızın onlara, onlar gece vakti uyurken gelmesinden (gelmemesinden) emin miydiler?
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-98
7/A'RÂF-98: Ve o ülkelerin halkı şiddetli azabımızın onlara, onlar oynarlarken (oyalanırlarken) kuşluk vakti gelmesinden (gelmeyeceğinden) emin miydiler?
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-99
7/A'RÂF-99: Allah’ın hilesinden emin miydiler? Hüsranda olan kavim, ancak onlar, Allah’ın hilesinden (Allah’ın kendilerine azap vermeyeceğinden) emin olamaz.
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-100
7/A'RÂF-100: Ve de onun (o ülkenin) halkından sonra, yeryüzüne varis olanları hidayete erdirmez mi? Eğer dileseydik günahları sebebiyle onlara (musibetler) isabet ettirirdik. Ve kalplerinin üstünü tabederdik (açılamaz damga vururduk) de artık onlar işitmezlerdi.
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-101
7/A'RÂF-101: Sana haberlerini anlattığımız (durumlarından bahsettiğimiz) ülkeler işte bunlar. Andolsun ki; onlara, onların resûlleri beyyineler (ispat vesikaları ve mucizelerle) geldi. Artık daha önce tekzip ettikleri (yalanladıkları) şeyden dolayı îmân etmediler. Böylece Allah kâfirlerin kalplerini tabeder.
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-102
7/A'RÂF-102: Onların çoğunu ahdlerini yerine getirir (ahdlerine vefa eder) bulmadık. Ve onların çoğunu gerçekten fasıklar olarak bulduk.
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-103
7/A'RÂF-103: Bir zaman sonra da, onlardan sonra (onların arkasından), firavuna ve onun (kavminin) ileri gelenlerine Musa (A.S)’ı âyetlerimizle, (mucizelerimizle) gönderdik (görevlendirdik). Fakat ona zulmettiler. Bak fesat çıkaranların akibeti nasıl oldu.
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-104
7/A'RÂF-104: Ve Musa (A.S): “Ey firavun! Muhakkak ki; ben bir resûlüm, âlemlerin Rabbinden (O’nun tarafından görevlendirilmiş).” dedi.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: