A'RÂF 105-120, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-9, Sayfa-164)

Kur'ân-ı Kerim » Cüz-9 » Sayfa-164
share on facebook  tweet  share on google  print  
A'RÂF: 7/A'RÂF-105, 7/A'RÂF-106, 7/A'RÂF-107, 7/A'RÂF-108, 7/A'RÂF-109, 7/A'RÂF-110, 7/A'RÂF-111, 7/A'RÂF-112, 7/A'RÂF-113, 7/A'RÂF-114, 7/A'RÂF-115, 7/A'RÂF-116, 7/A'RÂF-117, 7/A'RÂF-118, 7/A'RÂF-119, 7/A'RÂF-120, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-9, Sayfa-164, A'RÂF 105-120
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-105
7/A'RÂF-105: Hak olan (doğru olan) Allah’a karşı Hakk’tan başka bir şey söylemememdir. Size Rabbinizden beyyine (açık delil, mucize) ile geldim (gelmiştim). Artık İsrailoğullarını benimle beraber gönder.
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-106
7/A'RÂF-106: (Firavun şöyle) dedi: “Eğer bir âyet (mucize) getirdinse, sadıklardan (doğru söyleyenlerden) isen onu getir.”
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-107
7/A'RÂF-107: Bunun üzerine (Musa A.S) asasını atınca o (asa) açıkça bir yılan (ejderha) oldu.
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-108
7/A'RÂF-108: Ve elini (göğsünden) çekip çıkardığı zaman bakanlar, onun (elinin) beyaz olduğunu (gördüler).
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-109
7/A'RÂF-109: Firavun kavminden ileri gelenler: “Bu gerçekten âlim (çok iyi bilen) bir sihirbazdır.” dediler.
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-110
7/A'RÂF-110: (Firavun, Musa (A.S) hakkında kavminin ileri gelenlerine sordu:) “Sizi topraklarınızdan (arzınızdan) çıkarmak istiyor. O halde ne dersiniz (ne yapılmasını istersiniz)?”
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-111
7/A'RÂF-111: “Onu ve kardeşini geri bırak (beklet)! Ve şehirlere toplayıcılar yolla.” dediler.
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-112
7/A'RÂF-112: En iyi sihir bilenlerin hepsini sana getirsinler.
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-113
7/A'RÂF-113: Ve sihirbazlar firavuna geldiler. “Eğer gâlip gelenler biz olursak muhakkak bize bir ecir (mükâfat) vardır.” dediler.
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-114
7/A'RÂF-114: (Firavun) şöyle dedi: “Evet ve siz mutlaka en yakın olanlardan (olacaksınız).”
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-115
7/A'RÂF-115: “Ya Musa, sen mi (önce) atacaksın (ve de) yoksa biz mi atacağız (atanlar olacağız)?” dediler.
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-116
7/A'RÂF-116: (Musa A.S): “Atın!” dedi. (Sihirbazlar) attıkları zaman insanların gözlerini büyülediler ve onları korkuttular ve büyük bir sihirle geldiler.
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-117
7/A'RÂF-117: Ve Musa (A.S)’ya asasını atmasını vahyettik. Attığı zaman o, (onların) uydurdukları (sihirle yaptıkları) şeyleri yuttu.
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-118
7/A'RÂF-118: Böylece hak (gerçek) vuku buldu (ortaya çıktı). Ve onların yapmış oldukları şeyler bâtıl oldu (yok oldu).
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-119
7/A'RÂF-119: Böylece orada yenildiler ve zelil olarak geri döndüler.
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-120
7/A'RÂF-120: Ve sihirbazlar atılarak secde ettiler (edenler oldular).
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: