A'RÂF 160-163, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-9, Sayfa-171)

Kur'ân-ı Kerim » Cüz-9 » Sayfa-171
share on facebook  tweet  share on google  print  
A'RÂF: 7/A'RÂF-160, 7/A'RÂF-161, 7/A'RÂF-162, 7/A'RÂF-163, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-9, Sayfa-171, A'RÂF 160-163
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-160
7/A'RÂF-160: Ve onları ümmet olarak on iki sıbt’a ayırdık. Kavmi ondan su istediği zaman, Musa (A.S)’a asasını taşa vurmasını vahyettik. Hemen ondan on iki pınar fışkırdı. Her grup insan, içeceği yeri bildi. Ve onların üzerini bulutla gölgeledik. Ve onlara, kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Sizi rızıklandırdığımız helâl şeylerden yeyin! Ve (onlar), Bize zulmetmediler, fakat kendi nefslerine zulmettiler.
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-161
7/A'RÂF-161: Ve onlara: “Bu şehirde yerleşin ve ondan dilediğiniz yerden yeyin, af dilediğinizi söyleyin ve kapıdan secde ederek girin.” denilmişti. “Sizin hatalarınızı mağfiret edelim ve muhsinlere daha da arttıralım.”
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-162
7/A'RÂF-162: Böylece onlardan zulmedenler, sözü; onlara söylenenden başka bir sözle değiştirdiler. Bunun üzerine, yapmış oldukları zulümler sebebiyle, semadan onların üzerine bir azap gönderdik.
Kur'an Dinle: 7/A'RÂF-163
7/A'RÂF-163: Ve onlara (bir zamanlar) deniz kenarında olan beldeden sor. Balıkları onlara yasak uygulama günlerinde (cumartesi günü) akın akın geldiği zaman, (o gün) cumartesi gününde haddi aşıyorlardı (yasağı uygulamıyorlardı). Ve yasak uygulamama günü onlara (balıklar) gelmiyorlardı. İşte böyle, fıska düşmüş olduklarından dolayı onları imtihan ediyorduk.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: