ал-Араф 160-163, Свещеният Коран (Джуз'-9, страница-171)

ал-Араф: 7/ал-Араф-160, 7/ал-Араф-161, 7/ал-Араф-162, 7/ал-Араф-163, Свещеният Коран, Джуз'-9, страница-171, ал-Араф 160-163
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-160
7/ал-Араф-160: И ги разделихме (синовете на Израил) на дванадесет рода (общности). И дадохме на Муса откровение, когато народът му поиска вода от него: “Удари с тоягата си камъка!” И избликнаха дванадесет извора от него. Вече всички хора знаеха мястото си за пиене. И ги засенихме с облака, и спуснахме над тях манната и пъдпъдъците: “Яжте от благата, които ви дарихме!” И те не Нас угнетиха, а душите си угнетиха.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-161
7/ал-Араф-161: И им бе речено: “Обитавайте това селище и яжте оттам, откъдето пожелаете, и кажете: “Опрощение!”, и влезте през вратата, кланяйки се, Ние ще ви опростим прегрешенията! И ще надбавим още повече за благодетелните.”
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-162
7/ал-Араф-162: Ала угнетителите подмениха с друго словото, което им бе казано. И пратихме върху тях наказание от небето, защото бяха угнетители.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-163
7/ал-Араф-163: И ги питай за селището, което бе край морето как (в Съботни дни), когато им бе забранена рибата, а рибните пасажи идваха при тях на повърхността, те престъпваха (не спазваха забраната); и в дните, когато нямаше забрана, рибата не идваше при тях. Така ги изпитахме, защото бяха изпаднали в нечестивост.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: