ал-Араф 196-206, Свещеният Коран (Джуз'-9, страница-176)

ал-Араф: 7/ал-Араф-196, 7/ал-Араф-197, 7/ал-Араф-198, 7/ал-Араф-199, 7/ал-Араф-200, 7/ал-Араф-201, 7/ал-Араф-202, 7/ал-Араф-203, 7/ал-Араф-204, 7/ал-Араф-205, 7/ал-Араф-206, Свещеният Коран, Джуз'-9, страница-176, ал-Араф 196-206
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-196
7/ал-Араф-196: Моят покровител е Аллах, Който низпосла Книгата (Корана). Той е покровителят на праведните
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-197
7/ал-Араф-197: Онези, на които се молите (ги зовете) вместо Него нямат сили да ви помогнат, нито пък на себе си могат да помогнат.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-198
7/ал-Араф-198: И ако ги зовеш към Мен да се обърнат, не чуват. И ги виждаш, че те гледат, ала не те виждат.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-199
7/ал-Араф-199: Бъди прощаващ (изгради навика да прощаваш) и наставлявай с мъдрост, и стой настрани от невежите!
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-200
7/ал-Араф-200: А ако те засегне изкушение от сатаната, потърси убежище при Аллах! Той е всечуващ, всезнаещ.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-201
7/ал-Араф-201: Когато натрапливо внушение от сатаната засегне богобоязливите (притежателите на таква), те (обсъждат) споменават (Аллах). В такива моменти те са проницателни (виждат с очите на сърцата си; СУРА АЛ-ГАШИЯ - 23)!
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-202
7/ал-Араф-202: А ги въвличат братята им (на сатаните) в ада; и не се отказват (от това).
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-203
7/ал-Араф-203: И не им ли донесеш знамение, казват: “Не можеш ли да събираш (измисляш стихове)?” Кажи: “Аз следвам само онова, което ми се разкрива от моя Господ. Това е помощ (за да се отворят очите на сърцата ви) от вашия Господ и напътване към Него, и милост за хора, които вярват (на които вярата им е изписана в сърцата).
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-204
7/ал-Араф-204: Когато се чете Коранът, слушайте го и мълчете, за да бъдете помилвани!”
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-205
7/ал-Араф-205: Споменавай своя Господ, сутрин и вечер, самостоятелно, със смирение и страх, на невисок глас (споменавай Го с вътрешния си глас), и не бъди от нехайните!
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-206
7/ал-Араф-206: Несъмнено доближените (които се покланят) на Аллах не се възгордяват да Му служат, възхваляват Го и Му се покланят.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: