ал-Анфал 34-40, Свещеният Коран (Джуз'-9, страница-181)

ал-Анфал: 8/ал-Анфал-34, 8/ал-Анфал-35, 8/ал-Анфал-36, 8/ал-Анфал-37, 8/ал-Анфал-38, 8/ал-Анфал-39, 8/ал-Анфал-40, Свещеният Коран, Джуз'-9, страница-181, ал-Анфал 34-40
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-34
8/ал-Анфал-34: Но защо да не им даде мъчение Аллах, щом възпират от Свещената джамия и не са нейни пазители? Пазителите й са само притежателите на таква (тези, които се боят да не изгубят милостта на Аллах), ала повечето от тях не проумяват.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-35
8/ал-Анфал-35: И молитвата им при Дома (на Аллах) не бе нищо друго, освен свирукане и пляскане. “Вкусете мъчението, защото бяхте неверници!”
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-36
8/ал-Анфал-36: Несъмнено, неверниците харчат своите имоти, за да възпират от пътя на Аллах. И ще продължат (да ги харчат) докрай, а след това ще съжаляват (ще ги обхване мъка), после ще бъдат надвити. И накрая неверниците ще бъдат събрани в Ада.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-37
8/ал-Анфал-37: (Това е ) за да отдели Аллах лошите (мръсните) от добрите (чистите) и да струпа лошите един върху друг и така да ги вкара в Ада. Ето тези са губещите.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-38
8/ал-Анфал-38: Кажи на неверниците, че ако престанат, ще им се опрости онова, което е било по-рано, но ако повторят (скверността и враждата), ­ ще ги сполети участта на предишните, отричащи народи.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-39
8/ал-Анфал-39: И се сражавайте с тях, докогато напълно се отстранят всички раздори и вярата да е само на Аллах! А откажат ли се (от скверността), тогава Аллах най-добре вижда вашите дела.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-40
8/ал-Анфал-40: А отвърнат ли се, знайте, че Аллах е вашият Покровител! Най-прекрасният Покровител и Най-прекрасният Избавител е Той!
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: