ал-Араф 179-187, Свещеният Коран (Джуз'-9, страница-174)

ал-Араф: 7/ал-Араф-179, 7/ал-Араф-180, 7/ал-Араф-181, 7/ал-Араф-182, 7/ал-Араф-183, 7/ал-Араф-184, 7/ал-Араф-185, 7/ал-Араф-186, 7/ал-Араф-187, Свещеният Коран, Джуз'-9, страница-174, ал-Араф 179-187
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-179
7/ал-Араф-179: И приготвихме (създадохме) Ада за повечето от джиновете и от хората. Те имат сърца, с които не усещат (не схващат), имат очи, с които не виждат, имат уши, с които не чуват. Те са като добитъка, даже са по-заблудени. Те са нехайните.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-180
7/ал-Араф-180: Аллах е притежателят на Най-прекрасните имена. Зовете Го с тях (с имената Му) и оставете онези, които отклоняват от смисъла на Неговите имена! Скоро ще бъдат наказани заради онова, което вършат.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-181
7/ал-Араф-181: Сред сътворените от Нас има общност напътваща към Истината (към Аллах) и с нея отсъждат справедливо.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-182
7/ал-Араф-182: И малко по малко (неусетно за тях) ще намалим степените на онези, които взимат за лъжа Нашите знамения. Така постепенно ще ги въвлечем в гибел.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-183
7/ал-Араф-183: Ще им дам отсрочка. Силна е Моята промисъл.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-184
7/ал-Араф-184: Нима не проумяват, че няма никаква лудост у техния притежател? Той е само явен предупредител.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-185
7/ал-Араф-185: Нима не поглеждат към владението (управлението) на небесата и на земята, и към нещата, които Аллах е сътворил, и към вероятността срокът им да е наближил? И в кое слово подир това ще повярват (ще станат варващи)?
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-186
7/ал-Араф-186: Когото Аллах остави в заблуда, няма вече за него водител (който да го напъти). И ги оставя в тяхната престъпност (объркани) да се лутат.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-187
7/ал-Араф-187: Питат те за Часа (Съдния ден): “Кога ще настъпи?” Кажи им: “Знанието за него е само при моя Господ. Само Той ще изяви неговото време. Тежко дойде на небесата и на земятаи при вас ще дойде съвсем внезапно. Питат те, сякаш си осведомен за него. Кажи им : “Знанието за това е само при моя Господ, ала повечето хора не проумяват”.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: