ал-Араф-181, Сура 7-Стената (ал-Араф) стих-181

7/ал-Араф-181: Сред сътворените от Нас има общност напътваща към Истината (към Аллах) и с нея отсъждат справедливо. (българската транслитерация: Уe миммeн хaлакна уммeтун йeхдунe бил хaккъ уe бихи я’дилун(я’дилунe).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Араф-181
Сура 7-Стената (ал-Араф) стих-181

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ
българската транслитерация: Уe миммeн хaлакна уммeтун йeхдунe бил хaккъ уe бихи я’дилун(я’дилунe).
Сред сътворените от Нас има общност напътваща към Истината (към Аллах) и с нея отсъждат справедливо.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: