ал-Араф-15, Сура 7-Стената (ал-Араф) стих-15

7/ал-Араф-15: Рече (Аллах): “Ти си сред отсрочените”. (българската транслитерация: Калe иннeкe минeл мунзaрин(мунзaринe).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Араф-15
Сура 7-Стената (ал-Араф) стих-15

قَالَ إِنَّكَ مِنَ المُنظَرِينَ
българската транслитерация: Калe иннeкe минeл мунзaрин(мунзaринe).
Рече (Аллах): “Ти си сред отсрочените”.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: