ал-Араф-190, Сура 7-Стената (ал-Араф) стих-190

7/ал-Араф-190: И когато им дари читаво дете, те (съпрузите) Го съдружиха с онова, което им бе дарил. Всевишен е Аллах над онова, с което Го съдружават! (българската транслитерация: Фe лeмма атахума салихaн джeaла лeху шурaкаe фима атахума, фe тeалаллаху aмма юшрикун(юшрикунe).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Араф-190
Сура 7-Стената (ал-Араф) стих-190

فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحاً جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاء فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ
българската транслитерация: Фe лeмма атахума салихaн джeaла лeху шурaкаe фима атахума, фe тeалаллаху aмма юшрикун(юшрикунe).
И когато им дари читаво дете, те (съпрузите) Го съдружиха с онова, което им бе дарил. Всевишен е Аллах над онова, с което Го съдружават!
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: