ал-Араф 144-149, Свещеният Коран (Джуз'-9, страница-168)

ал-Араф: 7/ал-Араф-144, 7/ал-Араф-145, 7/ал-Араф-146, 7/ал-Араф-147, 7/ал-Араф-148, 7/ал-Араф-149, Свещеният Коран, Джуз'-9, страница-168, ал-Араф 144-149
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-144
7/ал-Араф-144: Каза: “О, Муса, Аз теб избрах над хората чрез Моите послания и Моето Слово. Вземи онова, което ти дарих, и бъди от признателните!”
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-145
7/ал-Араф-145: И му написахме върху скрижалите от всяко нещо поучение и обяснение за всяко нещо. “Придържай се твърдо към тях и повели на своя народ да се придържат и (практикуват) това по най-прекрасен начин! Скоро ще ви Покажа дома на нечестивците.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-146
7/ал-Араф-146: От Моите знамения ще отклоня онези, които без право се възгордяват на земята. Каквото и знамение да видят, те не вярват в него. И видят ли пътя на усъвършенстване, не го приемат, ала видят ли пътя на заблудата, го приемат за път. Това е, защото взимат за лъжа Нашите знамения и са нехайни към тях.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-147
7/ал-Араф-147: А които взимат за лъжа Нашите знамения и срещата (на духовното тяло с Господ в земният живот), делата им пропадат (отиват напразно). Нима ще им се въздаде за друго освен за онова, което са извършили?”
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-148
7/ал-Араф-148: А после (след като Муса се изкачи на планината) народът му направи от украшенията си образ на телец (и го приеха за божество) , който мучи. Не видяха ли, че той не им говори и не ги води по правия път към Него? Приеха го и станаха угнетители.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-149
7/ал-Араф-149: И когато се осъзнаха и проумяха, че са се заблудили, съжалиха и казаха: “Ако нашият Господ не се смили над нас и не ни опрости, ще сме от губещите.”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: