ал-Анфал 1-8, Свещеният Коран (Джуз'-9, страница-177)

ал-Анфал: 8/ал-Анфал-1, 8/ал-Анфал-2, 8/ал-Анфал-3, 8/ал-Анфал-4, 8/ал-Анфал-5, 8/ал-Анфал-6, 8/ал-Анфал-7, 8/ал-Анфал-8, Свещеният Коран, Джуз'-9, страница-177, ал-Анфал 1-8
direction_left
direction_right

ал-Анфал

Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-1
8/ал-Анфал-1: Питат те за придобитото във война. Кажи: “Придобитото е на Аллах и на Пратеника. Бъдете притежатели на таква (пазете се да не изгубите милостта на Аллах) и оправете отношенията помежду си. А ако сте вярващи, тогава покорете се на Аллах и на Неговия Пратеник!”
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-2
8/ал-Анфал-2: Истински вярващите са онези, чиито сърца тръпнат, когато се споменава Аллах. А когато им се четат Неговите знамения, това усилва вярата им и се уповават на своя Господ.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-3
8/ал-Анфал-3: Те отслужват молитвата и раздават от онова, което сме им дали.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-4
8/ал-Анфал-4: Ето тези са истинските вярващи. Те имат степени при своя Господ. За тях има опрощение (греховете им ще бъдат не само опростени, а и превърнати в благодеяния) и щедро препитание.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-5
8/ал-Анфал-5: Както, когато твоят Господ те изведе от дома ти с истината, на част от вярващите (това положение) им се видя лошо.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-6
8/ал-Анфал-6: И тях сякаш умишлено ги водят към смъртта, те спорят с теб за истината, след като (положението) се изясни.
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-7
8/ал-Анфал-7: И Аллах ви обеща, че едната от двете групи ще е ваша. А вие се надявахте на онази, която е без оръжие, да е ваша. Аллах иска да възцари правдата със Своите Слова и да прекърши неверниците (да нямат те потомство).
Слушайте Коран: 8/ал-Анфал-8
8/ал-Анфал-8: (Това е) за да възцари правдата и да изчезне лъжата, дори престъпниците да възненавиждат това.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: