аш-Шамс, Сура Слънцето (Коран: Сура 91-аш-Шамс)

91/аш-Шамс-1: Уeш шeмси уe духаха., 91/аш-Шамс-2: Уeл кaмeри иза тeлаха., 91/аш-Шамс-3: Уeн нeхари иза джeллаха.
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

аш-Шамс, Сура Слънцето (Коран: Сура 91-аш-Шамс)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 91/аш-Шамс-1
91/аш-Шамс-1: Кълна се в слънцето и в зората (когато засияе).
Слушайте Коран: 91/аш-Шамс-2
91/аш-Шамс-2: И в луната, която го следва.
Слушайте Коран: 91/аш-Шамс-3
91/аш-Шамс-3: И в деня, който го проявява.
Слушайте Коран: 91/аш-Шамс-4
91/аш-Шамс-4: И в нощта, която го покрива (скрива лъчите му).
Слушайте Коран: 91/аш-Шамс-5
91/аш-Шамс-5: И в небето, и в Онзи, Който го е съградил.
Слушайте Коран: 91/аш-Шамс-6
91/аш-Шамс-6: И в земята, и в Онзи, Който разпростирайки я е направил обитаема.
Слушайте Коран: 91/аш-Шамс-7
91/аш-Шамс-7: И в душата, и в Онзи, Който я е създал (устроил така, че да може да се пречисти като премине през 7 етапа).
Слушайте Коран: 91/аш-Шамс-8
91/аш-Шамс-8: И после на нея (на душата)й внуши пороците и пречистването.
Слушайте Коран: 91/аш-Шамс-9
91/аш-Шамс-9: И който я пречисти (душата, плътта), той е от спасените.
Слушайте Коран: 91/аш-Шамс-10
91/аш-Шамс-10: А който се опита да покрие недостатъците (на душата си, без да я е пречистил), той е от губещите.
Слушайте Коран: 91/аш-Шамс-11
91/аш-Шамс-11: Самудяните заради своето непокорство отрекоха (пратеника на Аллах).
Слушайте Коран: 91/аш-Шамс-12
91/аш-Шамс-12: И когато най-злият от тях се втурна към камилата (за да я заколи).
Слушайте Коран: 91/аш-Шамс-13
91/аш-Шамс-13: Тогава пратеникът на Аллах им каза: “Това е камилата на Аллах, дайте й (позволете) да пие вода!”.
Слушайте Коран: 91/аш-Шамс-14
91/аш-Шамс-14: Ала го взеха за лъжец и я заклаха. Тогава техният Господ ги наказа заради греховете им и после това селище беше сринато (изравнено със земята).
Слушайте Коран: 91/аш-Шамс-15
91/аш-Шамс-15: И не е беда (за Аллах) краят им (гибелта на този град и този народ).
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: