ан-Ниса 24-26, Свещеният Коран (Джуз'-5, страница-82)

ан-Ниса: 4/ан-Ниса-24, 4/ан-Ниса-25, 4/ан-Ниса-26, Свещеният Коран, Джуз'-5, страница-82, ан-Ниса 24-26
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-24
4/ан-Ниса-24: (Забранено ви е) да се венчавате с омъжените жени, освен (пленените във война) пленнички които са ви под ръка. Това е предписанието на Аллах за вас. Освен това, което е предписано, за вас е позволено да търсите съпруги, целомъдрено с имането си, без да правите разврат. А на съпругите, от които сте се възползвали, дайте в дар задължителната отплата. И няма прегрешение за вас в онова, за което се споразумеете след отплатата. Наистина Аллах е всезнаещ, премъдър.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-25
4/ан-Ниса-25: Онзи от вас, който няма възможност да встъпи в брак със свободни вярващи жени, тогава да се ожени с някоя от вярващите момичета (пленнички, слугини), които са ви под ръка. Аллах най-добре знае вашата вяра. Вие сте един от друг (произхождате от един род). С условието да са целомъдрени, а не развратници, нито такива, които си взимат приятели, встъпвайте в брак с тях, с позволението на техните господари, и им дайте задължителната плата с добро. Ако извършат прелюбодеяние, след като се омъжат, за тях е половината от наказанието, което е за свободните жени. Това (разрешението да можете да встъпвате в брак със пленнички, слугини) е за онези от вас, които се страхуват от грях (от прелюбодеяние). И да търпите е най-доброто за вас. Аллах е опрощаващ, милосърден.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-26
4/ан-Ниса-26: Аллах иска да ви разясни и да ви насочи по закона на онези, които бяха преди вас, и да приеме покаянието ви. Аллах е всезнаещ, премъдър.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: