ан-Ниса 45-51, Свещеният Коран (Джуз'-5, страница-86)

ан-Ниса: 4/ан-Ниса-45, 4/ан-Ниса-46, 4/ан-Ниса-47, 4/ан-Ниса-48, 4/ан-Ниса-49, 4/ан-Ниса-50, 4/ан-Ниса-51, Свещеният Коран, Джуз'-5, страница-86, ан-Ниса 45-51
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-45
4/ан-Ниса-45: И Аллах най-добре знае враговете ви. Достатъчен е Аллах за покровител и достатъчен е Аллах за избавител.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-46
4/ан-Ниса-46: Онези от юдеите, които променят (в Тората) местата на думите (променят тяхното тълкуване) и казват: “Чухме и не се подчинихме!” и “Чуй, глух да си!”, и: “Зачети ни!”, като кривят език и хулят религията (правата вяра). А ако бяха казали: “Чухме и се покорихме!” и “Чуй”, и “Погледни ни!”, щеше да е по-добре за тях и по-право. Но Аллах ги прокле за тяхното неверие и повечето не вярват, освен малцина.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-47
4/ан-Ниса-47: О, дарени с Писанието, повярвайте в онова, което низпослахме като потвърждение на наличното у вас (Стария и Новия завет), преди „ликовете да изтрием и образите в тил да обърнем”, или да ги прокълнем, както проклехме „хората на Съботата (онези, които престъпваха забраната за Съботата)”. Повелята на Аллах непременно се изпълнява.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-48
4/ан-Ниса-48: Наистина Аллах не прощава да се съдружава с Него. Всичко друго, освен това (освен да се съдружава с Него), прощава, на когото пожелае. А който съдружава с Аллах, тогава той извършва огромен грях с клевета.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-49
4/ан-Ниса-49: Не видя ли онези, които твърдят, че са пречистили душите си? Не, Аллах пречиства душата, на когото пожелае, и те не ще бъдат угнетени, дори колкото с влакънце от фурма.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-50
4/ан-Ниса-50: Виж как измислят лъжа за Аллах, но това Му стига за явен грях.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-51
4/ан-Ниса-51: Не видя ли ти дарените с Писанието? Вярват в магията и в сатаната, и казват на неверниците: “Тези са по-напътени от вярващите.”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: