ан-Ниса 128-134, Свещеният Коран (Джуз'-5, страница-99)

ан-Ниса: 4/ан-Ниса-128, 4/ан-Ниса-129, 4/ан-Ниса-130, 4/ан-Ниса-131, 4/ан-Ниса-132, 4/ан-Ниса-133, 4/ан-Ниса-134, Свещеният Коран, Джуз'-5, страница-99, ан-Ниса 128-134
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-128
4/ан-Ниса-128: И ако жена се страхува от своя съпруг, от незаинтересованост или отдалечаване от негова страна, не е прегрешение за тях помежду им да се помирят. Най-добро е помирението. В душата е заложено скъперничеството. И ако благодетелствате и се побоите да не изгубите милостта на Аллах, - сведущ е Аллах за вашите дела.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-129
4/ан-Ниса-129: И не ще съумеете да сте справедливи към жените, дори да се стремите. И не се увличайте всецяло по една, та да оставите друга - без грижи (внимание).Но ако се помирявате и се боите да не изгубите милостта на Аллах, Той наистина е опрощаващ, милосърден.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-130
4/ан-Ниса-130: А ако двамата се разделят, Аллах ще обогати всекиго от Своето изобилие. Аллах е всеобхватен, премъдър.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-131
4/ан-Ниса-131: На Аллах е всичко на небесата и всичко на земята. И повелихме на дарените с Писанието преди вас и на вас да бъдете притежатели на таква към Аллах (да се пазите от изгубване милостта на Аллах). Но ако отричате, на Аллах е всичко на небесата и всичко на земята. Аллах е над всяка нужда, всеславен.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-132
4/ан-Ниса-132: На Аллах е всичко на небесата и всичко на земята. Достатъчен е Аллах за довереник.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-133
4/ан-Ниса-133: Ако пожелае, Той ще ви заличи, о, хора, и други ще доведе. И Аллах има сила за това.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-134
4/ан-Ниса-134: Който е пожелал наградата на земния живот (и се бори за него), при Аллах е наградата и на земния живот, и на отвъдния. Аллах е всечуващ, всевиждащ.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: