ан-Ниса 114-121, Свещеният Коран (Джуз'-5, страница-97)

ан-Ниса: 4/ан-Ниса-114, 4/ан-Ниса-115, 4/ан-Ниса-116, 4/ан-Ниса-117, 4/ан-Ниса-118, 4/ан-Ниса-119, 4/ан-Ниса-120, 4/ан-Ниса-121, Свещеният Коран, Джуз'-5, страница-97, ан-Ниса 114-121
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-114
4/ан-Ниса-114: Няма добро в много от тайния им шепот, освен у онзи, който повелява подаяние или благодеяние, или помирение между хората. И който върши това в стремеж към благоволението на Аллах, Ние ще го дарим с огромна награда.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-115
4/ан-Ниса-115: А който противоречи на Пратеника, след като му се изясни напътствието, и следва друг, а не пътя на вярващите, него ще насочим накъдето сам се е обърнал и ще го изгаряме в Ада. Колко лоша участ е това!
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-116
4/ан-Ниса-116: Аллах не прощава да се съдружава с Него. Всичко друго прощава, на когото пожелае. А който съдружава с Аллах, той дълбоко се е заблудил.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-117
4/ан-Ниса-117: Те не зоват Него, а само женски божества (идоли с женски имена), и зоват само сатана-непокорник.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-118
4/ан-Ниса-118: Прокле го Аллах и той (сатаната) рече: “Кълна се, ще привлека на своя страна част от Твоите раби.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-119
4/ан-Ниса-119: И ще ги оставя в заблуда и ще ги отклоня от знаменията (ще ги оставя само да се залъгват с онова, което хората са измислили и писали), и непременно ще им заповядвам. Така те ще срязват ушите на добитъка, и ще им заповядвам така, че те несъмнено ще променят творението на Аллах.” Който приема не Аллах, а сатаната за покровител, той ще понесе явна загуба.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-120
4/ан-Ниса-120: (Сатана) им обещава и ги подтиква да търсят удовлетворение във всичко друго, но е и в знаменията на Аллах. Ала сатаната не им обещава нищо друго, освен измама.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-121
4/ан-Ниса-121: На тези мястото им е Адът и не ще намерят избавление от него.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: