ан-Ниса 80-86, Свещеният Коран (Джуз'-5, страница-91)

ан-Ниса: 4/ан-Ниса-80, 4/ан-Ниса-81, 4/ан-Ниса-82, 4/ан-Ниса-83, 4/ан-Ниса-84, 4/ан-Ниса-85, 4/ан-Ниса-86, Свещеният Коран, Джуз'-5, страница-91, ан-Ниса 80-86
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-80
4/ан-Ниса-80: Който се покорява на Пратеника, вече се е покорил на Аллах. А отметнат ли се, Ние не те изпратихме за техен пазител.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-81
4/ан-Ниса-81: И казват: “Покоряваме се!”, а отделят ли се от теб, група от тях крои нощем противното на онова, което говори. Но Аллах записва какво кроят нощем. Бъди въздържан с тях и на Аллах се уповавай! Достатъчен е Аллах за довереник.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-82
4/ан-Ниса-82: Нима не размишляват над Корана? И ако бе от друг, а не от Аллах, щяха да открият в него много противоречия.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-83
4/ан-Ниса-83: И щом дойде при тях известие за спокойствие или за страх, разгласяват го. А ако бяха го отнесли до Пратеника и до удостоените с власт измежду им, щяха да го разберат онези от тях, които могат да го проумеят. И ако не бе благодатта на Аллах към вас, и Неговата милост, щяхте неизбежно да последвате сатаната, освен малцина.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-84
4/ан-Ниса-84: Тогава сражавай се по пътя на Аллах! И отговорен си единствено за собствената си душа. И подбуждай вярващите! Дано Аллах възпре мощта (върху вас) на неверниците! И Аллах е най-силен по мощ и най-суров в наказанието.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-85
4/ан-Ниса-85: Който се застъпва за добро дело, ще има дял от него, а който се застъпва за лошо дело, ще има бреме от него. Аллах за всяко нещо въздава.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-86
4/ан-Ниса-86: И щом ви поздравят с поздрав, поздравете с по-хубав от него или отвърнете със същия! Наистина Аллах за всяко нещо държи сметка.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: