ан-Ниса 122-127, Свещеният Коран (Джуз'-5, страница-98)

ан-Ниса: 4/ан-Ниса-122, 4/ан-Ниса-123, 4/ан-Ниса-124, 4/ан-Ниса-125, 4/ан-Ниса-126, 4/ан-Ниса-127, Свещеният Коран, Джуз'-5, страница-98, ан-Ниса 122-127
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-122
4/ан-Ниса-122: А които вярват и изчистват пороците от душите си, ще ги въведем в Градините на Рая, сред които реки текат. Там ще пребивават вечно и завинаги, истинно е обещанието на Аллах. А кой е по-верен от Аллах в словата?
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-123
4/ан-Ниса-123: Нито с измисленото от вас, нито с измисленото от хората на Писанието. Който върши зло, ще му се въздаде същото и не ще си намери нито покровител, нито избавител, освен Аллах.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-124
4/ан-Ниса-124: А от мъжете и жените онези, които вярвайки вършат праведни дела (изчистват пороците от душите си), те ще влязат в Рая и не ще бъдат угнетени, дори колкото браздица по костилка на фурма.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-125
4/ан-Ниса-125: И кой е с по-добра вяра от онзи, който се е отдал на Аллах с истинска преданост и е последвал вярата на Ибрахим (Авраам) Правоверния? Аллах прие Ибрахим (Авраам) за приятел.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-126
4/ан-Ниса-126: На Аллах е всичко на небесата и всичко на земята. Аллах обхваща (със знанието и благодатта си) всяко нещо.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-127
4/ан-Ниса-127: И искат от теб да постановиш за жените. Кажи им : “В Книгата, чиито знамения ви се четат, Аллах ви постановява: по отношение на правата им, които не зачитате, въпреки че ви е повелено (да ги зачитате); и по отношение на осиротелите девойки, с които искате да встъпите в брак; и по отношение на невръстните деца; и по отношение на това да се отнасяте справедливо към сираците. Каквото и добро да извършите, Аллах знае най-добре.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: