An-Nisa' 122-127, Noble Qur'an (Juz-5, halaman-98)

Noble Qur'an » Juz-5 » halaman-98
share on facebook  tweet  share on google  print  
An-Nisa': 4/An-Nisa'-122, 4/An-Nisa'-123, 4/An-Nisa'-124, 4/An-Nisa'-125, 4/An-Nisa'-126, 4/An-Nisa'-127, Noble Qur'an, Juz-5, halaman-98, An-Nisa' 122-127
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 4/An-Nisa'-122
4/An-Nisa'-122: Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan saleh, kelak akan Kami masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah telah membuat suatu janji yang benar. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya dari pada Allah?
Dengar Quran: 4/An-Nisa'-123
4/An-Nisa'-123: (Pahala dari Allah) itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak (pula) menurut angan-angan Ahli Kitab. Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak (pula) penolong baginya selain dari Allah.
Dengar Quran: 4/An-Nisa'-124
4/An-Nisa'-124: Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.
Dengar Quran: 4/An-Nisa'-125
4/An-Nisa'-125: Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya.
Dengar Quran: 4/An-Nisa'-126
4/An-Nisa'-126: Kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan adalah (pengetahuan) Allah Maha Meliputi segala sesuatu.
Dengar Quran: 4/An-Nisa'-127
4/An-Nisa'-127: Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: