An-Nisa 122-127, de Heilige Koran (Djuz'-5, Pagina-98)

An-Nisa: 4/An-Nisa-122, 4/An-Nisa-123, 4/An-Nisa-124, 4/An-Nisa-125, 4/An-Nisa-126, 4/An-Nisa-127, de Heilige Koran, Djuz'-5, Pagina-98, An-Nisa 122-127
direction_left
direction_right
Luister Koran: 4/An-Nisa-122
4/An-Nisa-122: Degenen die geloven en goede werken verrichten: Wij zullen hen in Tuinen (het Paradijs) binnenleiden, waar onder door de rivieren stromen, zij zijn daarin eeuwig levenden. En de belofte van Allah is waar. En wiens woord is meer waar dan dat van Allah?
Luister Koran: 4/An-Nisa-123
4/An-Nisa-123: Het gebeurt niet door jullie ijdelheden en (ook) niet door de ijdelheden van de Lieden van de Schrift: wie slacht doet wordt er voor vergolden en hij zal zich buiten Allah geen beschermer en geen helper vinden.
Luister Koran: 4/An-Nisa-124
4/An-Nisa-124: En wie goed deel, man of vrouw en hij (zij) is gelovig: zij zijn degenen die het Paradijs binnengaan en zij zullen in het geheel niet onrechtvaardig behandeld worden.
Luister Koran: 4/An-Nisa-125
4/An-Nisa-125: En wie is beter in godsdienst dam degene die zich volledig aan Allah overgeeft en weldoet en de godsdienst van Ibrâhîm, Hanîf volgt. En Allah nam lbrahim als boezemvriend.
Luister Koran: 4/An-Nisa-126
4/An-Nisa-126: En aan Allah behoort wat in de hemelen is en wat op de aarde is en Allah omvat alle zaken.
Luister Koran: 4/An-Nisa-127
4/An-Nisa-127: En zij vragen jou om een uitspraak (Fatwa) over de vrouwen. Zeg: "Allah geeft uitspraken over hen en wat jullie in het Boek voorgelezen wordt over de vrouwelijke wezen, aan wie jullie niet de voor hen voorgeschreven rechten geven en (over) hen die jullie wensen te trouwen en over de zwakken onder de kinderen. En dat jullie moeten zorgen voor de rechtvaardigheid voor de wezen." Er is niets wat julli van het goede doen of, voorwaar, Allah weet erven.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: