An-Nisa 27-33, de Heilige Koran (Djuz'-5, Pagina-83)

An-Nisa: 4/An-Nisa-27, 4/An-Nisa-28, 4/An-Nisa-29, 4/An-Nisa-30, 4/An-Nisa-31, 4/An-Nisa-32, 4/An-Nisa-33, de Heilige Koran, Djuz'-5, Pagina-83, An-Nisa 27-33
direction_left
direction_right
Luister Koran: 4/An-Nisa-27
4/An-Nisa-27: En Allah wil jullie berouw aanvaarden, terwijl degenen die hun begeerten volgen, (willen) dat jullie je gewelding (van de Waarheid) afwenden.
Luister Koran: 4/An-Nisa-28
4/An-Nisa-28: Allah wil (jullie lasten) voor jullie verlichten. En de mens was zwak geschapen.
Luister Koran: 4/An-Nisa-29
4/An-Nisa-29: O jullie die geloven, eet niet van elkaars eigendommen op valse wijze, (eet) slechts door handel met wederzijdse overeenstemming. En doodt elkaar niet. Voorwaar, Allah is voor jullie Meest Barmhartig.
Luister Koran: 4/An-Nisa-30
4/An-Nisa-30: En wie dat op vijandige en onrechtvaardige wijze doet, zullen Wij in de Het werpen. En dat is voor Allah gemakkelijk.
Luister Koran: 4/An-Nisa-31
4/An-Nisa-31: Indien jullie grote zonden, die verboden zijn, vermijden zullen Wij jullie fouten uitwissen en zullen Wij jullie naar een eervolle plaats (het Paradijs) leiden.
Luister Koran: 4/An-Nisa-32
4/An-Nisa-32: En verlangt hetgeen niet waarmee Allah somigen van jullie boven anderen bevoorrecht heeft: voor de mannen is er een aandeel in wat zij gedaan hebben, en voor de vrouwen is er een aandeel in wat zij gedaan hebben. En vraagt Allah om Zijn gunst Voorwaar, Allah i's Alwetend over alle zaken.
Luister Koran: 4/An-Nisa-33
4/An-Nisa-33: En voor ieder hebben Wij gemaakt dat er Erfgenamen zijn voor wat de ouders en de verwanten nalaten. Degenen waarmee wie jullie een eed gezworen hebben: geeft hun hun aandeel. Voorwaar, Allah is Getuige van alle zaken.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: