An-Nisa 80-86, de Heilige Koran (Djuz'-5, Pagina-91)

An-Nisa: 4/An-Nisa-80, 4/An-Nisa-81, 4/An-Nisa-82, 4/An-Nisa-83, 4/An-Nisa-84, 4/An-Nisa-85, 4/An-Nisa-86, de Heilige Koran, Djuz'-5, Pagina-91, An-Nisa 80-86
direction_left
direction_right
Luister Koran: 4/An-Nisa-80
4/An-Nisa-80: Wie de Boodschapper gehoorzaamt, bij gehoorzaamt waarlijk Allah. En wie zich afkeert: Wij hebben jou niet als toezichthouder naar ben gezonden.
Luister Koran: 4/An-Nisa-81
4/An-Nisa-81: Zij zeggen 'gehoorzaamheid," maar wanneer zij bij jou wegtrekken, bekonkelt een groep van ben iets anders dan zij jou zeiden. En Allah schrijft op wat zij bekonkelen. Houd je dus verre van hen en stel je vertrouwen op Allah. En Allah is voldoende als Beschermer.
Luister Koran: 4/An-Nisa-82
4/An-Nisa-82: Denken zij dan niet na over de Koran? En wanneer (die) niet van bij Allah geweest was, dan zouden zij daarin veel tegestrijdigs vinden.
Luister Koran: 4/An-Nisa-83
4/An-Nisa-83: En wanneer zij met een zaak van veiligheid of vrees tot ben komen, dan verspreiden zij het. En indien zij het aan de Boodschapper voorgelegd hadden, of aan degenen van hen die met gezag bekleed zijn, dan zouden degenen onder hen die onderzoeksbekwaam zijn er kennis van kunnen nemen. Als het niet vanwege de gunst van Allah over jullie zou zijn, en Zijn Genade, dan zouden jullie de Satan volgen, op weinigen na.
Luister Koran: 4/An-Nisa-84
4/An-Nisa-84: Strijd dan (O Moehammad) op de Weg van Allah, jij wordt slechts voor jezelf aansprakelijk gesteld. En moedigt de gelovigen (tot de strijd) aan. Hopelijk zal Allah het geweld van degenen die ongelovig zijn teniet doen. En Allah is harder in geweld en harder in bestraffing.
Luister Koran: 4/An-Nisa-85
4/An-Nisa-85: En wie een goede voorspraak schenkt: hem komt een aandeel daarin toe. En wie een slechte voorspraak geeft: hij draagt de last daarvan. En Allah is Almachtig over alle zaken.
Luister Koran: 4/An-Nisa-86
4/An-Nisa-86: En wanneerjullie met een groEt begroEt worden, groet dan met een betere dan deze (terug), of beantwoordt hem (op gelijke wijze). Voorwar, Allah stelt de afrekening over alle zaken op.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: